Mezinárodní konference Metal 2016

31.05.2016
Ve dnech 24.-27.5.2016 se v Brně (Česká republika) uskutečnila mezinárodní konference metalurgie a materiálů Metal 2016, které se zúčastnili také naši pracovníci. Švantner M., Vostřák M., Hruška M., Moskal D., Houdková Š. Š. Houdková prezentovala příspěvek pro vyzvané přednášející na téma moderních trendů v žárových nástřicích, všichni pracovníci pak prezentovali své odborné příspěvky.