Výroční zpráva 2016

01.02.2017

Hlavní aktivity oddělení CT3 v roce 2016 byly zaměřeny na rozvoj mezinárodních spoluprací a vývoj produktů pro následnou komercializaci. Jejich výsledkem je zorganizování třech mezinárodních výzkumných projektů v klíčových směrech rozvoje oddělení a vznik unikátních hotových výrobků připravených k prodeji pod vlastní značkou LabIR.

V oblasti mezinárodních projektů se podařilo navázat česko-bavorskou spolupráci s technickou univerzitou v Regensburgu. Získaná dotace nám umožní v rámci tříletého výzkumného projektu se významně posunout vpřed v technologiích laserového svařování kompozitních materiálů a v infračervených metodách měření procesu svařování i průmyslové kontroly vytvořených svarů.

Další z mezinárodních projektů (RAPIDSURF, H2020 Factories of the Future) navazuje na výsledky našeho výzkumu v oblasti laserového texturování povrchů pro tribologické aplikace. V průběhu roku 2016 byl s přispěním Technologické agentury ČR na našem pracovišti řešen projekt TETR zaměřený na proof-of-concept aktivity vycházející z podaného mezinárodního patentu na tzv. shifted metodu laserového texturování povrchů. V rámci tohoto projektu byl úspěšně dokončen vývoj funkčního vzorku laserového systému a na něm otexturován povrch vybraného průmyslového výrobku. Potvrdila se tím funkčnost této progresivní metody, jejíž hlavní přínos je spatřován v tom, že by měla do budoucna umožnit využití vysokofrekvenčních vysokovýkonných laserů spolu s polygonálními skenovacími hlavami pro efektivní laserové zpracování velkých ploch v sériové průmyslové výrobě.

Třetí z mezinárodních projektů zúročuje naše dlouholeté aktivity v oblasti vývoje laboratorních metod pro měření optických vlastností vysokoteplotních materiálů. V roce 2016 bylo naše pracoviště osloveno konsorciem výzkumných a průmyslových pracovišť sestaveným z celé EU pro vývoj nového druhu energeticky efektivních průmyslových výměníků. V rámci společného projektu SHREC, jehož žádost o financování byla podána do výzvy H2020 Energy Efficiency, máme zodpovědnost za výběr vhodných materiálů a povrchových úprav pomocí měření emisivity jako klíčové vlastnosti povrchu materiálu pro efektivitu přenosu tepelného záření.

Na výsledky výzkumu, který řešíme s podporou TAČR v rámci projektu center kompetence CESEN, navazovaly naše vývojové aktivity. Tyto aktivity jsou zaměřeny na vznik hotových produktů určených pro aplikace termovizního měření v energetice a průmyslu. Jedná se o vývoj vlastního softwaru LabIR se speciálními funkcemi určenými pro výzkum procesů zpracování a termovizní kontrolu výrobků a zařízení. Tento vývoj byl v roce 2016 podpořen i podáním dvou patentových přihlášek. Ve spolupráci s průmyslovým výrobcem barev byl dokončen vývoj vlastních termovizních barev LabIR Paints. Tyto barvy, které se vyznačují vlastnostmi jako vysoká emisivita, minimální propustnost, teplotní či mechanická odolnost, jsou nyní uváděny na trh.