Článek „Application of IRNDT method for materials in wide range of thermal diffusivity“

28.02.2017
Citace: Veselý Z., Švantner M., Application of IRNDT method for materials in wide range of thermal diffusivity. NDT.net - e-Journal of Nondestructive Testing (http://www.ndt.net), Vol.22, No.2, 2017, pp. 895-901. ISSN 1435¬-4934. Abstrakt: Infračervená nedestruktivní testovací metoda (IRNDT) je vhodným doplňkem ke klasickým nedestruktivním testovacím metodám (NDT). Výhodou IRNDT metody je rychlé a bezkontaktní měření a vyhodnocení, které je dostupné pro široké spektrum průmyslových a výzkumných aplikací. Metoda je vhodná jak pro inspekci výrobního procesu (materiálové nehomogenity, vnitřní struktura, trhliny, apod.), tak pro následnou analýzu při servisní kontrole výrobků/zařízení (trhliny, delaminace, apod.). Možnosti detekce defektů jsou ovlivněny parametry IRNDT metody, geometrickou orientací defektů a fyzikálními vlastnostmi materiálu. V článku je diskutován vliv tepelných materiálových vlastností na schopnost detekce defektů.