Článek "The influence of emissivity on measured temperature in dependence on spectral range of IR camera detector and its approximate calculation"

09.03.2017
Článek "The influence of emissivity on measured temperature in dependence on spectral range of IR camera detector and its approximate calculation" Citace: Tesař J., Martan J., Skála J., The influence of emissivity on measured temperature in dependence on spectral range of IR camera detector and its approximate calculation. NDT.net e-Journal of Nondestructive Testing (http://www.ndt.net, ISSN 1435-4934), Vol.22, No.2, 2017 Abstrakt: Cílem článku je ukázat jak získat přibližnou teplotu, když je během vyhodnocení použita jiná než skutečná emisivita měřeného povrchu. Dále je také diskutována spektrální závislost měřené/vypočtené teploty. V tomto příspěvku je prezentováno měření teploty černého tělesa pomocí tří IR kamer o různých rozsazích vlnových délek. Vliv emisivity na vyhodnocené teploty je prováděn v post-procesingu. Zjednodušení z rozsahu vlnových délek na hlavní vlnovou délku umožňuje přímé použití Planckova zákona k výpočtu celkového radiačního toku mířícího na detektor. Jeho analýza s nesprávnou emisivitou pak udává výslednou přibližnou teplotu.