Podílíme se na směřování budoucího výzkumu v Evropě

02.05.2017
Pracovníci našeho výzkumného centra jsou členy technologické platformy Photonics21 a ve dnech 28. - 29. 3. 2017 se náš zástupce zúčastnil výročního setkání této platformy v Bruselu, kde v jednotlivých skupinách probíhala diskuse o přínosu fotoniky pro různé oblasti technologie a společnosti a vyřešení společenských výzev. Hlavním úkolem bylo příprava dalšího rámcového programu po Horizon 2020 od roku 2021. Společně tak můžeme přispět k lepší budoucnosti Evropy.