Prezentace na konferenci ITSC 2017

12.06.2017
Na významné mezinárodní konferenci ITSC 2017 v Düsseldorfu byly prezentovány výsledky výzkumu v oblasti tribologie a laserového povlakování: The high-temperature wear and oxidation behavior of CrC-based HVOF coatings a The influence of process parameters on structure and abrasive wear resistance of laser clad WC-NiCrBSi coating.