O nás

Termomechanika technologických procesů je jedním z odborů výzkumného centra Nové technologie (NTC), které vzniklo při Západočeské univerzitě v Plzni v roce 2000 pro podporu výzkumu a vývoje v západočeském regionu.

Spolupráce s průmyslem

Strategií odboru je úzká spolupráce s průmyslem. Začíná od našeho technologického vybavení, které je určeno pro průmyslové využití a umožňuje přímou přenositelnost výsledků našeho výzkumu do výroby. V rámci marketingových aktivit průběžně monitorujeme požadavky českého průmyslu a dáváme je dohromady s možnostmi nových technologií ve světě. Naše aplikační laboratoře slouží k vývoji prototypů nových strojních součástí a nových technologických postupů pro ověření toho, že tyto nové technologie lze zavést do výroby. Chceme v oblasti našeho zaměření poskytovat našim průmyslovým partnerům a zákazníkům výzkumnou a vzdělávací podporu pro řešení inovací či problémů jejich výroby.

Výzkum a vývoj

Odborná činnost pracoviště se soustřeďuje na dvě hlavní oblasti, které spojuje fyzika procesů infračerveného záření a jeho interakce s materiálem. První jsou laserové technologie pro průmyslové zpracování materiálů, které využívají výkonných laserů pro svařování, tepelné zpracování, obrábění, apod. Druhou oblastí je průmyslová termografie a termometrie, tedy bezkontaktní způsob využívající termovizních kamer nebo infradetektorů k měření teplotních polí v technologiích a strojních zařízeních.

VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNÍKŮ

V roce 2019 jsme získali osvědčení schváleného školícího pracoviště v oblasti technik diagnostik termografie od Asociace technických diagnostiků České republiky, z.s. Naše pracoviště školí a vzdělává k přípravě na certifikaci a recertifikaci osob technik diagnostik termografie. Nabízíme nezávislou a odbornou pomoc pro absolventy a řešení společných projektů výzkumu a vývoje.