Ing. Aleš Franc, Ph.D.

Zaměření

  • technologie laserového a obloukového svařování
  • materiálové inženýrství kovů a plastů

Vzdělání

Ph.D.
2014 - Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie. (Matalurgicko-technologická problematika tvorby heterogenních svarových spojů)
Ing.
2005 - Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie. (Technologie svařování)

Zaměstnání

2009 → dosud
Nové technologie - výzkumné centrum, ZČU v Plzni, vědecko-výzkumný pracovník
2007 → 2015
Katedra materiálu a strojírenské metalurgie, ZČU v Plzni, akademický/vědecko-výzkumný pracovník

Odborná činnost

Vývoj
aplikovaný výzkum (prototyp, funkční vzorek, software) - 3, výzkumné a technické zprávy - 10
2016 → 2019
účast na řešení projektu TheCoS - Termoplastické kompozitní struktury
2015 → dosud
účast na řešení projektu MŠMT-42495/2014 LO1402 CENTEM+ CT3 Laserové technologie.
2013 → 2014
účast na řešení projektu MŠMT CZ.1.05/2.1.00/030088 CENTEM Centrum nových technologií a materiálů - výzkumný program CT3 Laserové technologie pro zpracování a analýzu materiálů
2012 → 2014
CZ. 1.05/2.1.00/030088 Zpracování vzdělávacích programů a vyškolení lektorů pro oblast laserových technologií
2012 → 2013
účast na řešení projektu MPO FR-TI 4/701 Vize budoucnosti - Helický paprsek
2010 → 2012
účast na řešení projektu FR-TI1/2551 Výzkum a vývoj pro systém řízení kvality výroby solárních panelů
2010 → 2011
účast na řešení projektu FR-TI1/305 Aplikace laserových technologií do procesu výroby krystalických křemíkových solárních článků

Výuka

2006 → 2012
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní
  • cvičení a vybrané přednášky předmětů z oboru materiálového inženýrství a technologie svařování
2012 → 2015
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní,
  • garant předmětů z oblasti technologie svařování a příbuzných procesů