doc. Ing. Milan Honner, Ph.D.

Zaměření

  • kvantitativní termografie, měření optických vlastností
  • laserové technologie zpracování materiálů
  • vedení výzkumných projektů
  • zajištění interních a externích spoluprací
  • ochrana duševního vlastnictví a publikace výsledků

Vzdělání

Ing.
1995 - Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Fyzika technologických procesů a fyzikální technologie (Fyzika plazmatu a aplikace, Fyzika a inženýrství pevných látek, Fyzikální technologie vytváření povrchových vrstev)
Ph.D.
1999 - Západočeská univerzita v Plzni, Katedra fyziky, Fyzika plazmatu a tenkých vrstev (Modelování termomechanických procesů v nových technologiích)
Doc.
2006 - Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, docent pro obor Aplikovaná fyzika (Infračervená kvantitativní termografie ve výzkumu fyzikálních technologií)

Zaměstnání

1995 → 2001
ŠKODA VÝZKUM s.r.o., Plzeň, samostatný a později vedoucí výzkumný a vývojový pracovník
2000 → dosud
Západočeská univerzita v Plzni, samostatný a později vedoucí vědecký a výzkumný pracovník, od roku 2005 vedoucí odboru, od roku 2013 zástupce ředitele pro strategii

Zahraniční pobyty

1996
High Temperature Lab, Department of Mechanical Engineering, University of Minnesota, USA
1996
Department of Mechanical and Aerospace Engineering, University of Missouri-Columbia, USA
2005
Universite D'Orleans a výzkumné centrum GREMI, Francie

Odborná činnost

Publikace
H-index - 6, počet citací - 134, články v časopisech - 22
Aplikovaný výzkum
výsledky aplikovaného výzkumu (prototyp, poloprovoz, ověřená technologie , SW produkt, ... ) - 121, výzkumné zprávy - více než 100
2015 → dosud
vedoucí výzkumného programu C3 - Laserové technologie projektu MŠMT"CENTEM+" č. LO1402
2012 → 2014
Hlavní lektor projektu "Zpracování vzdělávacích programů a vyškolení lektorů pro oblast laserových technologií" (OP VK reg. č. CZ.1.07/3.2.02/04.0007).
2011 → 2014
vedoucí výzkumného programu C3 - Laserové technologie pro zpracování a analýzu materiálů MŠMT OPVaVpI "Centrum nových technologií a materiálů" - CENTEM č. CZ. 1.05/2.1.00/030088
2012 → dosud
vedoucí pracovního balíčku WP9 Diagnostika stavu materiálu a termografie, TAČR Centrum kompetence TE01020068 "Centrum výzkumu a experimentálního vývoje spolehlivé energetiky
2012 → 2015
spoluřešitel projektu MPO FR-TI4/701 "Vize budoucnosti – helický paprsek"
2009 → 2013
spoluřešitel projektu projektu MPO FR-TI1/255 (program MPO VaV 2009 - TIP) "Výzkum a vývoj pro systém řízení kvality výroby solárních panelů"
2009 → 2012
spoluřešitel projektu MPO č. FR-TI1/273 "Výzkum a vývoj vysoceemisivních kompozitních povlaků pro vysokoteplotní aplikace"
2006 → 2011
řešitel projektu projektu MPO 2A-1TP1/080 "Trvalá prosperita" Nové experimentální systémy pro výzkum termomechanických nestabilit tribologických procesů ve strojních zařízeních
2007
řešitel projektu FRVŠ č. 389/2007 "Laboratoř infračervené spektrometrie"
2005 → 2010
člen tříčlenné rady vedoucích vědeckých pracovníků koordinují řešení výzkumného záměru MŠM 4977751302 "Procesy ve výbojovém plazmatu a nové tenkovrstvé materiály s unikátními vlastnostmi"
2001 → 2004
aplikovaný výzkum termomechanických procesů ve výzkumném centru Nové technologie při ZČU v Plzni - projekt výzkumu a vývoje LN00B084 za finančního přispění MŠMT (termografie, počítačové modelování tepelných procesů)
1997 → 2001
aplikovaný výzkum zaměřený na průmyslovou termomechaniku ve ŠKODA Výzkum s.r.o., Plzeň (využití metod měření teplot a počítačové simulace termomechanických procesů, chladnutí velkých odlitků, optimalizace ohřevů v průmyslových pecích, žárové nástřiky)
1997 → 2000
řešitel projektu MPO č. FA-EV 014/98 "Systém optimálního řízení ohřevu v průběžných ohřívacích pecích"

Výuka

1997 → dosud
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd
2015 → dosud
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní
  • předseda oborové rady doktorského studijního programu Inženýrství speciálních technologií a materiálů
2005 → dosud
Západočeská univerzita v Plzni
  • Vedoucí 23 bakalářských, diplomových a disertačních prací v oboru fyziky, termomechaniky, materiálového inženýrství, strojírenské technologie, akreditovaný školitel pro doktorské studium na Fakultě strojní a Fakultě aplikovaných věd, člen komisí pro obhajoby disertačních prací.