Ing. Petra Honnerová, Ph.D.

Zaměření

  • optické vlastnosti materiálů (pokojové a vysoké teploty)
  • kontaktní a bezkontaktní měření teploty
  • vývoj nových měřicích metod a zařízení
  • vedení projektů, zpracování dat, publikace výsledků

Vzdělání

Ph.D.
2013 - Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra fyziky, Fyzika plazmatu a tenkých vrstev, Termomechanické procesy při působení laseru na materiál (Měření spektrální emisivity vysokoteplotních povlaků)
Ing.
2007 - Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní, Katedra oděvnictví (Oděvní technologie)

Zaměstnání

2007 → dosud
Nové technologie - výzkumné centrum, ZČU v Plzni, vědecko-výzkumný pracovník

Odborná činnost

Publikace
H-index - 5, počet citací - 50, články v časopisech - 14, příspěvky ve sborníku - 6
Aplikovaný výzkum
aplikovaný výzkum (ověřená technologie, prototyp, funkční vzorek, software) – 20, výzkumné zprávy a lokální příspěvky - 70
2014 → dosud
účast na řešení projektu TheCoS Termoplastické kompozitní struktury
2015 → dosud
účast na řešení projektu MŠMT-42495/2014 LO1402 CENTEM+
2014 → dosud
účast na řešení projektu GA14-18938S Utváření morfologie nano- a mikro-celulárních polymerních pěn
2012 → dosud
účast na řešení projektu TE01020068 Centrum výzkumu a experimentálního vývoje spolehlivé energetiky
2011 → 2014
účast na řešení projektu CENTEM Centrum nových technologií a materiálů - výzkumný program C3 Laserové technologie pro zpracování a analýzu materiálů
2009 → 2012
účast na řešení projektu MPO FR-TI 1/273 "TIP" Výzkum a vývoj vysoceemisivních kompozitních povlaků pro vysokoteplotní aplikace
2009 → 2012
účast na řešení projektu MPO FR-TI 1/514 "TIP" Optimalizace návrhů průmyslových pecí středních a velkých výkonů
2007 → 2011
účast na řešení projektu MPO 2A-1TP1/080 Nové experimentální systémy pro výzkum termomechanických nestabilit tribologických procesů ve strojních zařízeních
2007 → 2011
účast na řešení projektu FRVŠ 389-2007 Laboratoř infračervené spektrometrie

Výuka

2007 → dosud
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd,