Ing. Šárka Houdková Šimůnková, Ph.D.

Zaměření

  • povrchové inženýrství
  • technologie žárového nástřiku a laserového povlakování
  • měření mechanických a tribologických vlastností povrchů
  • vedení projektů, zpracování dat, publikace výsledků

Vzdělání

Ph.D.
2004 - Západočeská Univerzita v Plzni, obor Materiálové inženýrství (Hodnocení mechanických vlastností žárově stříkaných povlaků
Ing.
1997 - Západočeská Univerzita v Plzni, obor Materiálové inženýrství

Zaměstnání

2008 → dosud
Západočeská Univerzita v Plzni, Nové Technologie - Výzkumné Centrum, oddělení Laserové Technologie, vědecký a výzkumný pracovník
2001 → dosud
Výzkumný a zkušební ústav Plzeň, odbor Žárové nástřiky, samostatný výzkumný pracovník
1999 → 2001
Západočeská Univerzita v Plzni, Ústav mezioborových studií, vědecký a výzkumný pracovník

ZAHRANIČNÍ POBYTY

1998
Silesian University of Technology, Polsko

Odborná činnost

Publikace
H-index - 6, počet citací - 99
Aplikovaný výzkum
výsledky aplikovaného výzkumu (prototyp, poloprovoz, ověřená technologie , SW produkt, ... ) – 20
2015 → dosud
vedoucí pracovního balíčku WP6 projektu TE01020068 Centre of research and experimental development of reliable energy
2015 → 2016
řešitel dílčího projektu TAČR GAMA PP1 TG02010011 Laserově texturované povrchy pro tribologické aplikace
2012 → 2019
účast na řešení projektu TE01020068 Centre of research and experimental development of reliable energy
2012 → 2015
účast na řešení projektu TA 02010486 Research and development of new engineering designs for increasing the efficiency and reliability of the power engineering systems using the thermal spray technology
2012 → 2014
lektor projektu projektu OP VK reg. č. CZ.1.07/3.2.02/04.0007 Zpracování vzdělávacích programů a vyškolení lektorů pro oblast laserových technologií
2011 → 2014
účast na řešení projektu CENTEM Centrum nových technologií a materiálů - výzkumný program C3 Laserové technologie pro zpracování a analýzu materiálů
2010 → 2012
účast na řešení projektu FR-TI2/561 Innovation of Flame Spray Technology
2009 → 2010
hlavní řešitel projektu E!4504 EQUIMOTOR PLUS New generation of engines of reduced enviromental impact adapted to work with non conventional fuels and lubricants
2008 → 2010
účast na řešení projektu FT-TA5/072 Výzkum a vývoj nových konstrukčních řešení pro zvyšování účinnosti a spolehlivosti energetických zařízení použitím technologie žárového nástřiku
2004 → 2010
účast na řešení projektu MSM4771868401 Výzkum provozní degradace perspektivních konstrukčních materiálů
2003 → 2007
účast na řešení projektu OC 532.002 Vliv mikrostruktury žárově stříkaných povlaků na jejich tribologické charakteristiky
2003 → 2005
účast na řešení projektu FF-P2/023 Vývoj nových průmyslových aplikací HVOF stříkaných povlaků
1999 → 2004
účast na řešení projektu MSM 230000009 Výzkum a modelování makroskopických systémů a procesů mnoha-škálového charakteru
2012
Zástupce ČR v profesní organizaci ETSA (European Thermal Spray Association)
2015
Člen vědeckého výboru mezinárodní konference RIPT, Limoges, Francie

Výuka

vedoucí bakalářských a diplomových prací, školitel-specialista disertačních prací v oboru materiálové inženýrství
1998 - 2001
Fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálu
od 2017
Laserové technologie pro obrábění a zpracování materiálu