Ing. Jan Klepáček, Ph.D.

Zaměření

  • konstrukční činnost, podpora

Vzdělání

Ing.
2003 - Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Katedra konstruování strojů (Stavba strojů a zařízení)
Ph.D.
2009 - Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Katedra konstruování strojů (Stavba strojů a zařízení)

Zaměstnání

2006 → dosud
Nové technologie - výzkumné centrum, Západočeská univerzita v Plzni, samostatný vědecký pracovník
2009 → dosud
Katedra konstruování strojů, Fakulta strojní, Západočeská univerzita v Plzni, akademický pracovník
2015 → dosud
LaserTherm spol. s r.o., konstruktér
2004 → 2014
Katedra mechaniky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni, vědecký/technický pracovník

Odborná činnost

Publikace
H-index - 3, počet citací - 34, články v časopisech - 5, příspěvky ve sborníku -13
Vývoj
patenty a užitné vzory - 25, aplikovaný výzkum (prototyp, funkční vzorek, software) - 15, výzkumné zprávy a lokální příspěvky - 3
2015 → 2019
účast na řešení projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy CENTEM+ č. LO1402
2016 → 2019
účast na řešení Česko-Bavorského projektu 103, TheCoS - Termoplastické kompozitní struktury
2012 → 2015
hlavní manažer projektu OPVK – Ukázkové projekty z praxe CZ.1.07/2.2.00/28.0056
2015 → 2016
účast na řešení dílčího projektu – Brýle pro nevidomé lidi TG02010011

Výuka

2004 → dosud
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní
  • Počítačová podpora konstruování pro Bc.
2005 → dosud
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní
  • Vedení, oponentury a konzultace diplomových prací