Ing. Martin Kučera, Ph.D.

Zaměření

  • Laserové technologie – značení, mikroobrábění a povrchové úpravy, svařování plastů

Vzdělání

Ph.D.
2017 - Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra fyziky, Fyzika plazmatu a tenkých vrstev (Fyzikální procesy při laserovém značení a vliv na korozní odolnost korozivzdorných ocelí)
Ing.
2007 - Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Fyzika technologických procesů a fyzikální technologie (Fyzika plazmatu a aplikace, Fyzika a inženýrství pevných látek, Fyzikální technologie vytváření povrchových vrstev)

Zaměstnání

2009 → dosud
Nové technologie - výzkumné centrum, Západočeská univerzita v Plzni, vědecký a výzkumný pracovník
2009
Movo Plzeň – technolog
2008 → 2008
Rodenstock ČR, s.r.o. – procesní technik

Odborná činnost

Publikace
H-index - 2, počet citací - 13, články v časopisech - 7, příspěvky ve sborníku - 3
Aplikovaný výzkum
aplikovaný výzkum (ověřená technologie, prototyp, funkční vzorek, software) – 36
2014 → dosud
2016 → 2019
účast na řešení Česko-Bavorského projektu 103, TheCoS - Termoplastické kompozitní struktury
2015 → 2016
účast na řešení projektu TG02010011 - Laserově texturované povrchy pro tribologické aplikace
2015 → dosud
účast na řešení výzkumného programu C3 - Laserové technologie projektu MŠMT CENTEM+, č. LO1402
2014 → 2016
účast na řešení projektu GA14-18938S - Utváření morfologie nano- a mikro-celulárních polymerních pěn
2012 → 2015
účast na řešení projektu MPO FR-TI4/701 - Vize budoucnosti - Helický paprsek
2011 → 2014
účast na řešení výzkumného programu C3 - Laserové technologie pro zpracování a analýzu materiálů MŠMT OPVaVpI, Centrum nových technologií a materiálů - CENTEM č. CZ. 1.05/2.1.00/030088
2009 → 2013
účast na řešení projektu MPO FR-TI1/255 (program MPO VaV 2009 - TIP) - Výzkum a vývoj pro systém řízení kvality výroby solárních panelů