Ing. Vladislav Lang, Ph.D.

Zaměření

  • vývoj měřicích systémů a metod s využitím laserů, infradetektorů a optických čidel
  • vývoj metod využívajících lasery ve výrobě solárních článků
  • termomechanická měření
  • měření tepelně-fyzikálních vlastností pevných látek se zaměřením na vícevrstvé heterogenní materiály

Vzdělání

Ph.D.
2007 - Západočeská univerzita v Plzni, Katedra fyziky, Fyzika plazmatu a tenkých vrstev (Pulzní metoda řešení tepelně fyzikálních vlastností materiálů)
Ing.
1999 - Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Fyzika technologických procesů a fyzikální technologie (Fyzika plazmatu a aplikace, Fyzika a inženýrství pevných látek, Fyzikální technologie vytváření povrchových vrstev)

Stáže na zahraničních pracovištích

  • 2002-2003 Groupe de Recherches sur l'Energétique des Milieux Ionisés (GREMI), Université d'Orléans, France

Zaměstnání

2000 → dosud
Nové technologie - výzkumné centrum, ZČU v Plzni, vědecký a výzkumný pracovník
2014 → 2015
TRUMPF Praha, lektor

Odborná činnost

Publikace
H-index - 4, mezinárodní citace - 43, články v impaktovaných časopisech - 6
Vývoj
Výsledky aplikovaného výzkumu (prototyp, poloprovoz, ověřená technologie, SW produkt, ... ) - 60, výzkumné zprávy – 15
2016 → 2019
účast na řešení Česko-Bavorského projektu 103 TheCoS - Termoplastické kompozitní struktury
2015 → 2019
účast na řešení projektu MŠMT-42495/2014 LO1402 CENTEM+
2015 → 2016
účast na řešení projektu TG02010011, Brýle pro nevidomé lidi
2014 → 2016
účast na řešení projektu GA14-18938S Utváření morfologie nano- a mikro-celulárních polymerních pěn
2011 → 2014
účast na řešení projektu CENTEM Centrum nových technologií a materiálů - výzkumný program C3 Laserové technologie pro zpracování a analýzu materiálů
2009 → 2013
účast na řešení projektu MPO FR-TI1/305 „Aplikace laserových technologií do procesu výroby krystalických křemíkových solárních článků“
2009 → 2013
účast na řešení projektu MPO FR-TI1/255 „Výzkum a vývoj pro systém řízení kvality výroby solárních článků“
2006 → 2011
účast na řešení projektu MPO 2A-1TP1/080 „Nové experimentální systémy pro výzkum termomechanických nestabilit tribologických procesů ve strojních zařízeních“

Výuka

2001 → 2011
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd,