doc. Ing. Jiří Martan, Ph.D.

Zaměření

 • vedení vědeckého teamu Laserové mikrozpracování
 • vývoj měřicích metod pro mikrotechnologie
 • laserové svařování plastů
 • mezinárodní spolupráce
 • vedení projektů, zpracování dat, publikace výsledků

Vzdělání

doc.
2019 - Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, docent v oboru Strojní inženýrství (Vývoj měřicích systémů pro měření tepelných vlastností povrchů materiálů a tepelných procesů při laserovém zpracování materiálu pulzními lasery)
Ph.D.
2005 - Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd a Ecole Polytechnique of University of Orleans, Francie - Fyzika plazmatu a tenkých vrstev, Interakce laseru s materiálem (Thermo-kinetic model of laser-material interaction in the form of criteria equations)
Ing.
2001 - Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Fyzika technologických procesů a fyzikální technologie (Fyzika plazmatu a aplikace, Fyzika a inženýrství pevných látek, Fyzikální technologie vytváření povrchových vrstev)

Zaměstnání

2010 → dosud
Nové technologie - výzkumné centrum, ZČU v Plzni, vědecko-výzkumný pracovník
2005 → 2011
Katedra fyziky, Fakulta aplikovaných věd, ZČU v Plzni, vědecko-výzkumný pracovník
2000 → 2004
Nové technologie - výzkumné centrum, ZČU v Plzni, vědecký asistent

Stáže na zahraničních pracovištích

2002 → 2004
Groupe de Recherches sur l'Energétique des Milieux Ionisés (GREMI), University of Orleans, Francie (6 + 9 měsíců)

Ocenění

2008
3. místo v soutěži mladých fyziků o cenu Milana Odehnala za rok 2008. Vydala Česká fyzikální společnost, sekce Jednoty českých matematiků a fyziků

Odborná činnost

Publikace
H-index - 7, mezinárodní citace - 133, články v impaktovaných časopisech - 20, příspěvky ve sbornících konferencí - 15
Vývoj
mezinárodní patent - 1, funkční vzorky - 6, ověřené technologie - 7, prototypy - 9, výzkumné zprávy pro průmysl - 4, softwary - 2
2016 → 2019
spoluřešitel Česko-Bavorského projektu 103 TheCoS - Termoplastické kompozitní struktury
2015 → 2019
účast na řešení projektu MŠMT-42495/2014 LO1402 CENTEM+
2015 → 2016
účast na řešení projektu TG02010011 Laserově texturované povrchy pro tribologické aplikace
2014 → 2016
spoluřešitel projektu GA14-18938S Utváření morfologie nano- a mikro-celulárních polymerních pěn
2014 → 2015
řešitel projektu SPIE 00547924 Grant to organize a teacher training with Photonics Explorer kits2
2009 → 2015
účast na řešení projektu MPO FR-TI 4/701 Vize budoucnosti - Helický paprsek
2013 → 2014
řešitel projektu SPIE 00349998 Photonics Explorer kit – teacher training and kits distribution for engagement of students in optics and photonics
2011 → 2014
účast na řešení projektu CENTEM Centrum nových technologií a materiálů - výzkumný program C3 Laserové technologie pro zpracování a analýzu materiálů
2009 → 2012
účast na řešení projektu MPO FR-TI 1/273 "TIP" Výzkum a vývoj vysoceemisivních kompozitních povlaků pro vysokoteplotní aplikace
2007 → 2011
účast na řešení projektu FRVŠ 389-2007 Laboratoř infračervené spektrometrie
2005 → 2011
účast na řešení výzkumného záměru MŠMT MSM4977751302, Procesy ve výbojovém plazmatu a nové tenkovrstvé materiály s unikátními vlastnostmi
2007 → 2009
řešitel grantového projektu GAČR 202/07/P027 Měření tepelných vlastností tenkých vrstev v závislosti na teplotě

Výuka

2001 → dosud
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd,
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní,
 • vedení diplomové práce
 • oponentury písemných prací pro státní doktorskou zkoušku
 • člen komisí pro státní doktorskou zkoušku
 • člen oborové rady doktorského studiního programu
 • vybrané přednášky a cvičení z předmětu: Laserové technologie obrábění a zpracování materiálu
2006, 2007, 2009, 2011
Univerzita v Orleans, Francie
 • Týdenní přednáškový pobyt v rámci projektu Erasmus - Kvantitativní termografie