Ing. Jiří Skála, Ph.D.

Zaměření

  • vývoj software pro vědecké i průmyslové aplikace
    • měření, zejména v oblasti termografie
    • řízení technologických procesů
    • vyhodnocení měření
    • zpracování obrazu, rozpoznávání

Vzdělání

Ph.D.
2013 - Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Informatika a výpočetní technika (Algoritmy pro manipulaci s velkými geometrickými daty)
Ing.
2006 - Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Informatika a výpočetní technika (Počítačová grafika a virtuální realita)

Zaměstnání

2012 → dosud
Nové technologie - výzkumné centrum, ZČU v Plzni, vědecko-výzkumný pracovník
2006 → 2012
Katedra informatiky a výpočetní techniky, ZČU v Plzni, vědecko-výzkumný pracovník

Zahraniční pobyty

2007
University of Maribor, Slovinsko (1 týden)
2007
MADALGO Summer school on data stream algorithms, Århus, Dánsko (1 týden)

Odborná činnost

Publikace
H-index - 4, počet citací - 54, články v časopisech - 4, příspěvky ve sborníku - 10
Vývoj
aplikovaný výzkum (prototyp, funkční vzorek, software) - 5, výzkumné a technické zprávy - 5
2016 → dosud
účast na řešení projektu TheCoS - Termoplastické kompozitní struktury.
2015 → dosud
účast na řešení projektu MŠMT LO1402 (CENTEM+) CT3 Laserové technologie.
2013 → dosud
účast na řešení projektu TAČR TE01020068 Centrum výzkumu a experimentálního vývoje spolehlivé energetiky - WP9 Diagnostika stavu materiálu a termografie.
2013 → 2015
účast na řešení projektu MPO FR-TI4/701 Měření vlastností vodního paprsku ostřikovače.
2013 → 2014
účast na řešení projektu MŠMT CZ.1.05/2.1.00/030088 (CENTEM) Centrum nových technologií a materiálů - CT3 Laserové technologie pro zpracování a analýzu materiálů.
2009 → 2012
účast na řešení projektu GAČR 201/09/0097 Výzkum a vývoj algoritmů pro velká data v počítačové grafice.
2009 → 2012
účast na řešení projektu EU CZ.1.07/2.3.00/09.0050 (SPAV) Organizování vědeckých seminářů.
2006 → 2011
účast na řešení projektu MŠMT LC 06008 (CPG) Výzkum a vývoj algoritmů pro modelování, vizualizaci a interakci ve virtuální realitě.
2006 → 2007
účast na řešení projektu MŠMT 2C 06002 (VIRTUAL) Výzkum geometrických výpočtů v homogenním prostoru.
2006
účast na řešení projektu MŠMT 5/2005-06 (KONTAKT) Výzkum v oblasti výpočetní geometrie ve spolupráci s University of Maribor, Slovinsko.

Výuka

2006 → dosud
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd
  • cvičení předmětů z oboru informatiky