Ing. Jan Šroub, Ph.D.

Zaměření

  • měření a modelování termomechanických dějů
  • vývoj webových aplikací
  • zajištění interních a externích spoluprací
  • vedení výzkumných a rozvojových projektů
  • vedení marketingu oddělení
  • procesní řízení

Vzdělání

Ing.
2004 - Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Fyzikálně-matematické modelování (Aplikovaná matematika, Fyzika a inženýrství pevných látek, Matematicko-fyzikální modelování)
Ph.D.
2010 - Západočeská univerzita v Plzni, Katedra fyziky, Fyzika plazmatu a tenkých vrstev (Stochastické metody ve fyzikálních technologiích)

Zaměstnání

2011 → dosud
Nové technologie - výzkumné centrum, ZČU v Plzni, zástupce vedoucího oddělení
2003 → dosud
Nové technologie - výzkumné centrum, ZČU v Plzni, výzkumný a vývojový pracovník
2014 → 2015
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, Praha, expert VŠ 4
2014 → 2015
TRUMPF Praha, spol. s.r.o., lektor

členství

2017 → dosud
člen řídícího výboru pro procesy Západočeské univerzity v Plzni
2016 → 2017
člen komise pro kvalitu Západočeské univerzity v Plzni
2014 → 2015
člen strategického týmu Západočeské univerzity v Plzni
2013 → 2017
člen týmu pro vývoj informačních systémů pro potřeby projektů VaVpI Západočeské univerzity v Plzni

Odborná činnost

Publikace
H-index - 2, mezinárodní citace - 7, články v impaktovaných časopisech - 3, příspěvky ve sbornících konferencí - 10
Vývoj
mezinárodní patent - 1, funkční vzorky - 9, ověřené technologie - 7, prototypy - 3, výzkumné zprávy pro průmysl - 19, softwary - 5
2017 → dosud
účast na řešení projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002287, ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni
2015 → dosud
účast na řešení projektu MŠMT-42495/2014 LO1402, CENTEM+
2017
účast na řešení projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000654, Akcelerace transferu poznatků
2015 → 2016
účast na řešení projektu TG02010011 Brýle pro nevidomé lidi
2014→ 2015
účast na řešení projektu Kvalita, relevance, efektivita, diverzifikace a otevřenost vysokého školství v ČR. Strategie vysokého školství do roku 2030
2014→ 2015
účast na řešení projektu CZ.1.07/2.3.00/45.0007, Popularizace vědy a badatelsky orientované výuky
2012 → 2014
účast na řešení projektu CZ.1.07/3.2.02/04.0007, Zpracování vzdělávacích programů a vyškolení lektorů pro oblast laserových technologií
2012
účast na řešení projektu CZ.1.07/2.3.00/35.0014, Systematická podpora popularizace výzkumu a vývoje ZČU
2011 → 2014
účast na řešení projektu CENTEM , Centrum nových technologií a materiálů - výzkumný program C3, Laserové technologie pro zpracování a analýzu materiálů
2010
účast na řešení CZ.1.07/1.2.03/02.0001, Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji
2009 → 2013
účast na řešení projektu MPO FR-TI 1/255 "TIP" Výzkum a vývoj pro systém řízení kvality výroby solárních panelů
2009 → 2012
účast na řešení projektu MPO FR-TI 1/273 "TIP" Výzkum a vývoj vysoceemisivních kompozitních povlaků pro vysokoteplotní aplikace
2006 → 2011
účast na řešení projektu MPO 2A-1TP1/080 "Trvalá prosperita" Nové experimentální systémy pro výzkum termomechanických nestabilit tribologických procesů ve strojních zařízeních

Výuka

2004 → dosud
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd,