Ing. Jaromíra Sudová Šimlová

Zaměření

  • administrace projektů

Vzdělání

Ing.
1998 - Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie

Zaměstnání

1999 → dosud
Západočeská univerzita v Plzni - projektový manažer

Odborná činnost

2017 → 2019
účast na řešení projektu Vývoj a výzkum krbových kamen Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), reg. číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004671
2016 → 2019
účast na řešení Česko-Bavorského projektu č. 103 TheCoS - Termoplastické kompozitní struktury
2015 → 2016
účast na řešení projektu TG02010011 Laserově texturované povrchy pro tribologické aplikace
2015 → 2016
účast na řešení projektu – Brýle pro nevidomé lidi TG02010011
2015 → dosud
účast na řešení projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy "CENTEM+" č. LO1402
2014
účast na řešení projektu MPO FR-TI 4/701 Vize budoucnosti - Helický paprsek
2014
účast na řešení projektu OP VK reg. č. CZ.1.07/2.3.00/45.0007 Popularizace vědy a badatelsky orientované výuky
2013 → 2014
účast na řešení projektu OP VK reg. č. CZ.1.07/3.2.02/04.0007 Zpracování vzdělávacích programů a vyškolení lektorů pro oblast laserových technologií
2013
účast na řešení projektu OP VK reg. č. CZ.1.07/2.3.00/35.0014 Systematická podpora popularizace výzkumu a vývoje ZČU
2011 → 2014
účast na řešení projektu OP VaVpl CENTEM č. Centrum nových technologií a materiálů (výzkumný program C3 Laserové technologie pro zpracování a analýzu materiálů)
2009 → 2012
účast na řešení, od 2010 řešitel projektu OP VK reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0070 Mezioborový dialog jako podpora rozvoje vzdělanosti na vysokých školách, ve vědě, výzkumu a vývoji