Ing. Michal Švantner, Ph.D.

Zaměření

  • aktivní termografie a IR nedestruktivní testování
  • kontaktní a bezkontaktní měření tepelných procesů
  • měření zbytkových napětí odvrtávací metodou
  • numerická simulace tepelných procesů
  • vedení projektů, zpracování dat, publikace výsledků

Vzdělání

Ing.
2000 - Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Fyzika technologických procesů a fyzikální technologie (Fyzika plazmatu a aplikace, Fyzika a inženýrství pevných látek, Fyzikální technologie vytváření povrchových vrstev)
Ph.D.
2005 - Západočeská univerzita v Plzni, Katedra fyziky, Fyzika plazmatu a tenkých vrstev (Zjišťování zbytkových napětí ve vícevrstvých strukturách)

Zaměstnání

2001 → dosud
Nové technologie - výzkumné centrum, ZČU v Plzni, vědecký a výzkumný pracovník
2005
Katedra fyziky, ZČU v Plzni, vědecký a výzkumný pracovník

Zahraniční pobyty

1999
Technische Universität Chemnitz, Faculty of Mechanical Engineering, Německo (2 měsíce)

Odborná činnost

Publikace
H-index - 5, počet citací - 83, články v časopisech - 22, příspěvky ve sborníku - 47
Vývoj
patenty a užitné vzory - 7, aplikovaný výzkum (prototyp, funkční vzorek, software) - 26, výzkumné zprávy a lokální příspěvky - 120
2001 → dosud
aplikovaný výzkum tepelných procesů ve výzkumném centru Nové technologie při ZČU v Plzni
2015 → dosud
účast na řešení projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy "CENTEM+" č. LO1402
2012 → dosud
účast na řešení projektu Centrum výzkumu a experimentálního vývoje spolehlivé energetiky, projekt TE01020068, poskytovatel: Technologická agentura České Republiky
2011 → 2014
účast na řešení projektu strukturálních fondů Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Centrum nových technologií a materiálů - CENTEM č. CZ. 1.05/2.1.00/030088
2009 → 2013
řešitel projektu MPO FR-TI1/514 (program MPO VaV 2009 - TIP) "Optimalizace návrhů průmyslových pecí středních a velkých výkonů"
2009 → 2013
účast na řešení projektu MPO FR-TI1/255 (program MPO VaV 2009 - TIP) "Výzkum a vývoj pro systém řízení kvality výroby solárních panelů"
2009 → 2013
řešitel projektu MPO FR-TI1/421 (program MPO VaV 2009 - TIP) "Integrovaný systém pro optimalizaci řízení spotřeby a kvality výrobních procesů souboru energeticky náročných tepelných zařízení s využitím umělé inteligence"
2007 → 2012
účast na řešení projektu MPO 2A-1TP1/080 "Trvalá prosperita" Nové experimentální systémy pro výzkum termomechanických nestabilit tribologických procesů ve strojních zařízeních
2001 → 2004
aplikovaný výzkum termomechanických procesů ve výzkumném centru Nové technologie při ZČU v Plzni - projekt výzkumu a vývoje LN00B084 za finančního přispění MŠMT (počítačové modelování tepelných a mechanických procesů, měření teplot a napětí, měření zbytkových napětí, průmyslové aplikace)
2000
aplikovaný výzkum zaměřený na průmyslovou termomechaniku ve ŠKODA Výzkum s.r.o., Plzeň (využití metod měření teplot a počítačové simulace termomechanických procesů, chladnutí velkých odlitků, optimalizace ohřevů v průmyslových pecích)
2000
účast na řešení grantového projektu MPO č. FA-EV 014/98 Systém optimálního řízení ohřevu v průběžných ohřívacích pecích (optimalizace tepelných procesů a použití průmyslových pecí, měření teploty pece a vsázky v průběžných pecích)

Výuka

2001 → 2012
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd,
2005 → dosud
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd,
  • Vedení, oponentury a konzultace diplomových prací