Ing. Jiří Tesař, Ph.D.

Zaměření

  • kontaktní a bezkontaktní měření teplotních polí
  • kvantitativní termografie

Vzdělání

Ph.D.
2014 - Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra fyziky, Fyzika plazmatu a tenkých vrstev (Termografie v plazmových a laserových technologiích)
Ing.
2006 - Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Fyzika technologických procesů a fyzikální technologie (Fyzika plazmatu a aplikace, Fyzika a inženýrství pevných látek, Fyzikální technologie vytváření povrchových vrstev)

Zaměstnání

2006 → dosud
Nové technologie - výzkumné centrum, ZČU v Plzni, vědecký a výzkumný pracovník

Stáže na zahraničních pracovištích

2007
Groupe de Recherches sur l'Energétique des Milieux Ionisés (GREMI), University of Orleans, Francie (tříměsíční stáž v rámci programu Socrates-Erasmus)

Odborná činnost

Vývoj
funkční vzorky - 5, prototypy - 3, výzkumné zprávy pro průmysl - 9, softwary - 3
2015 → 2019
účast na řešení projektu MŠMT-42495/2014 LO1402 CENTEM+
2012 → 2019
účast na řešení projektu TE01020068 Centrum výzkumu a experimentálního vývoje spolehlivé energetiky
2011 → 2014
účast na řešení projektu CENTEM Centrum nových technologií a materiálů - výzkumný program C3 Laserové technologie pro zpracování a analýzu materiálů
2006 → 2011
účast na řešení projektu 2A-1TP1/080 Nové experimentální systémy pro výzkum termomechanických nestabilit tribologických procesů ve strojních zařízeních

Výuka

2006 → dosud
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd,