Ing. Zdeněk Veselý, Ph.D.

Zaměření

  • aktivní termografie a IR nedestruktivní testování
  • kontaktní a bezkontaktní měření tepelných procesů
  • optické vlastnosti materiálů (pokojové a vysoké teploty)
  • LabVIEW programování řídicích aplikací
  • testování vlivu extrémních tepelných podmínek na provoz zařízení
  • počítačové modelování tepelných procesů
  • povlakové a tenkovrstvé tepelné bariéry
  • počítačové modelování procesů mechaniky tekutin
  • zpracování dat, publikace výsledků

Vzdělání

Ph.D.
2002 - Západočeská univerzita v Plzni, Katedra fyziky, Fyzika plazmatu a tenkých vrstev (Termomechanické procesy v heterogenní vrstvené struktuře tepelné bariéry při tepelném rázu)
Ing.
1997 - Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Fyzika technologických procesů a fyzikální technologie (Fyzika plazmatu a aplikace, Fyzika a inženýrství pevných látek, Fyzikální technologie vytváření povrchových vrstev)

Zaměstnání

2008 → dosud
Nové technologie - výzkumné centrum, ZČU v Plzni, vědecký a výzkumný pracovník
2005 → dosud
Katedra fyziky, ZČU v Plzni, vědecký a výzkumný pracovník
2000 → 2004
Nové technologie - výzkumné centrum, ZČU v Plzni, vědecký a výzkumný pracovník
1997 → 2001
ŠKODA VݝZKUM s.r.o., Plzeň, výzkumný a vývojový pracovník

Odborná činnost

Publikace
H-index - 2, počet citací - 12, články v časopisech - 7, příspěvky ve sborníku - 18
Vývoj
aplikovaný výzkum (prototyp, funkční vzorek, software) - 17, výzkumné zprávy a lokální příspěvky - 32
2015 → dosud
účast na řešení projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy "CENTEM+" č. LO1402
2012 → dosud
účast na řešení projektu Centrum výzkumu a experimentálního vývoje spolehlivé energetiky, projekt TE01020068, poskytovatel: Technologická agentura České Republiky
2011 → 2014
účast na řešení projektu strukturálních fondů Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Centrum nových technologií a materiálů - CENTEM č. CZ. 1.05/2.1.00/030088
2009 → 2013
účast na řešení projektu MPO FR-TI1/255 (program MPO VaV 2009 - TIP) "Výzkum a vývoj pro systém řízení kvality výroby solárních panelů"
2009 → 2012
účast na řešení projektu MPO FR-TI1/273 (program MPO VaV 2009 - TIP) "Výzkum a vývoj vysoceemisivních kompozitních povlaků pro vysokoteplotní aplikace"
2008 → 2014
aplikovaný výzkum tepelných procesů ve výzkumném centru Nové technologie při ZČU v Plzni
2005 → 2010
aplikovaný výzkum termomechanických procesů na Katedře fyziky na ZČU v Plzni
2000 → 2004
aplikovaný výzkum termomechanických procesů ve výzkumném centru Nové technologie při ZČU v Plzni - projekt výzkumu a vývoje LN00B084 za finančního přispění MŠMT (počítačové modelování tepelných procesů, měření teplot, průmyslové aplikace, počítačové modelování chování povlakových tepelných bariér při tepelném rázu, plazmový nástřik a vlastnosti povlakových tepelných bariér, testování tepelně izolační účinnosti povlakových tepelných bariér)
1998 → 2000
účast na řešení grantového projektu MPO č. FA-EV 014/98 Systém optimálního řízení ohřevu v průběžných ohřívacích pecích (optimalizace tepelných procesů a použití průmyslových pecí, měření teploty pece a vsázky v průběžných pecích)
1997 → 2001
aplikovaný výzkum zaměřený na průmyslovou termomechaniku ve ŠKODA Výzkum s.r.o., Plzeň (využití metod měření teplot a počítačové simulace termomechanických procesů, intenzifikace procesů kalení výkovků a obrobků, optimalizace ohřevů v průmyslových pecích, chladnutí velkých odlitků, tepelné zpracování velkých rotorů)

Výuka

2004 → dosud
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd,
2005 → dosud
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd,
  • Vedení, oponentury a konzultace diplomových prací