Ing. Marek Vostřák, Ph.D.

Zaměření

  • Technologie povrchového zpracování materiálů laserem

Vzdělání

Ph.D.
2018 - Západočeská univerzita v Plzni, Charakterizace tepelných procesů při laserovém přetavování povlaků
Ing.
2010 - Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství

Zaměstnání

2010 → dosud
Nové technologie - výzkumné centrum, ZČU v Plzni, vědecký a výzkumný pracovník

Zahraniční pobyty

2011
Erasmus, Universite D'Orleans a výzkumné centrum GREMI, Francie

Odborná činnost

Publikace
H-index - 2, počet citací - 29, články v časopisech - 14, příspěvky ve sborníku - 6
Vývoj
patenty a užitné vzory - 1, aplikovaný výzkum (prototyp, funkční vzorek, software) - 45, výzkumné zprávy a lokální příspěvky - 1
2010 → dosud
aplikovaný výzkum technologie povrchového zpracování kovových materiálů ve výzkumném centru Nové technologie při ZČU v Plzni
2015 → dosud
účast na řešení projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy "CENTEM+" č. LO1402
2014
účast na řešení projektu strukturálních fondů Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Centrum nových technologií a materiálů - CENTEM č. CZ. 1.05/2.1.00/030088
2012 → 2014
Tvůrce výukových materiálů projektu "Zpracování vzdělávacích programů a vyškolení lektorů pro oblast laserových technologií" OP VK č. CZ.1.07/3.2.02/04.0007
2012 → 2013
účast na řešení projektu MPO FR-TI1/255 (program MPO VaV 2009 - TIP) "Výzkum a vývoj pro systém řízení kvality výroby solárních panelů"

Výuka

2013 → 2014
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd,