Projekty

Hlavní činností pracoviště je výzkum a vývoj zaměřený na průmyslové aplikace. Po odborné stránce se výzkumná činnost soustřeďuje na dvě hlavní oblasti - laserové technologie pro zpracování materiálů a průmyslová termografie-termometrie. Obě tyto oblasti jsou navíc investičně podpořeny finančními prostředky z ERDF v rámci projektu CENTEM.

Řešené projekty

Projekty dlouhodobější spolupráce s průmyslovými společnostmi obvykle podpořené dotací MPO nebo TAČR, v rámci kterých naše pracoviště zajišťuje výzkum a vývoj nových měřicích metod nebo výrobních technologií. Cílem našich interně financovaných rozvojových projektů je pak řešení vlastního výzkumu v určité nové oblasti pro podporu získávání a řešení nových zakázek a projektů.

Ukončené projekty