LabIR® zahrnuje veškeré aplikované výsledky činnosti v oblasti termovizního měření pro naše zákazníky

Díky dlouhodobé vědecko-výzkumné činnosti v oblasti termovizního měření jsme vyzkoušeli řadu termokamer různých výrobců a řadu termovizních softwarů pro analýzu termogramů. Vzájemně nekompatibilní software s omezenými funkcemi nás přivedl k vývoji vlastního produktu. Několikaletou práci na rozvoji programu jsme využili jak ve vlastní výzkumné činnosti, tak pro zavádění nových technologií u soukromých firem. Vlastní software doplňujeme nabídkou speciálních termovizních barev s vysokou emisivitou, které umožňují termografické měření u špatně měřitelných, lesklých materiálů, s neznámou nebo nízkou hodnotou emisivity. Barvy mají přesně definovanou hodnotu emisivity v závislosti na úhlu měření a řadu dalších vlastností. Nabídku vlastních produktů pro termovizní měření doplňují služby měření a vzdělávání.

Více informací zde

SOFTWARE PRO TERMOVIZNÍ MĚŘENÍ

BARVY PRO TERMOVIZNÍ MĚŘENÍ