Projekt BETERKA- Bezpečnostní výzkum pro účinné využití termokamer v případě epidemických hrozeb a krizových situací

Název projektu
Bezpečnostní výzkum pro účinné využití termokamer v případě epidemických hrozeb a krizových situací (akronym: BETERKA)
Ev. č. projektu
VI04000029
Poskytovatel
MINISTERSTVO VNITRA ČR
Program
Program: VI – Program bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015 až 2022, Veřejná soutěž: Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015 až 2022 – 4. veřejná soutěž
Hlavní partner
Západočeská univerzita v Plzni / Nové technologie - Výzkumné centrum v západočeském regionu
Partneři projektu
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií (FZS)
Techmania Science Center o.p.s (TSC)
Zahájení řešení
1/2021
Ukončení řešení
12/2022
Hlavní cíl
Poučit se z proběhlé epidemie COVID‐19 a připravit řešení pro funkční systém spolehlivé termodiagnostiky osob v ČR pro budoucí epidemické hrozby projevující se zvýšenou teplotou nakažených.
Abstrakt
Projekt je zaměřen na výzkum termodiagnostických metod s využitím termokamer jako nástrojů pro bezkontaktní a rychlé určení osob se zvýšenou teplotou a současně nástrojů pro efektivní zajištění bezpečnosti státu a jeho občanů a zvládání krizových situací a epidemických hrozeb. Součástí projektu je proto výzkum nových řešení pro spolehlivou identifikaci potenciálně nakažených osob s projevy zvýšené tělesné teploty, výzkum využití bezkontaktní termodiagnostiky pro včasné varování při vzniku epidemické situace a monitorování jejího průběhu a výzkum dalších možností uplatnění termokamer v činnostech jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému ČR.
Celkové náklady
14 990 010 Kč