Projekt LABIR-PAV

Název projektu
LABIR-PAV / Předaplikační výzkum infračervených technologií
Ev. č. projektu
CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010018
Program
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Příjemce
Západočeská univerzita v Plzni / Nové technologie - Výzkumné centrum
Zahájení řešení
07/2018
Ukončení řešení
12/2022
Cíle řešení
Hlavním cílem činnosti je realizace předaplikačního výzkumu, tj. přechodu od nových námětů na inovativní výzkumné výsledky s potenciálem uplatnění v aplikační sféře k jejich komercializaci formou smluvního výzkumu a transferu znalostí plně financovaných z neveřejných prostředků aplikační sféry a formou projektů aplikovaného výzkumu řešených s účastí veřejných finančních prostředků od zahraničních a národních poskytovatelů.
Celkové náklady
102 591 798 CZK