Dílčí projekt TG02010011 - Laserově texturované povrchy pro tribologické aplikace

Technologické ověření inovativní technologie laserového texturování (sLST) pro tribologické aplikace. Příprava pro komercializaci výsledků.