Aplikované výsledky

Technologie

 • SKÁLA, J., JIRKA, V., STRUHA, P., KLUSOŇ, Z. Methods of preparing and utilization of interactive thermal map. 2018.
 • KUČERA, M., HONNER, M. Technologie laserového zatavení hran plastových výlisků. 2013.
 • KUČERA, M., HONNER, M. Technologie laserového vrtání do čipové trysky. 2013.
 • MARTAN, J., KUČERA, M., HONNER, M. Technologie laserového svařování čerpadla s vertikálním dělením. 2013.
 • KUČERA, M., HONNER, M. Technologie laserového vrtání do kuličkové trysky. 2013.
 • BALDA, P., MERTL, J., SCHLEGEL, M. Ověřená technologie pro vývoj testovacích systémů pro automobilový průmysl. 2012.
 • BALDA, P., MERTL, J., SCHLEGEL, M. Ověřená technologie pro vývoj testovacích systémů pro automobilový průmysl. 2012.
 • VOSTŘÁK, M., HRUŠKA, M., HONNER, M. Technologie povrchového kalení upínek HPDD laserem. 2011.
 • VOSTŘÁK, M., HRUŠKA, M., HONNER, M. Technologie povrchového kalení závěsů HPDD laserem. 2011.
 • VOSTŘÁK, M., HRUŠKA, M., HONNER, M. Technologie povrchového kalení volných kladek HPDD laserem. 2011.
 • VOSTŘÁK, M., HRUŠKA, M., HONNER, M. Technologie povrchového kalení ložiskových pouzder HPDD laserem. 2011.
 • HONNER, M., SOUKUP, O., HRUŠKA, M., VOSTŘÁK, M. Laserové kalení robotizovaným HPDD laserem. 2011.
 • HONNER, M., HRUŠKA, M., LANG, V., SOUKUP, O. Technologie portálového laserového řezání dýhových kompozitů. 2011.
 • VOSTŘÁK, M., HRUŠKA, M., HONNER, M. Technologie povrchového kalení čepů tlumiče HPDD laserem. 2011.
 • VOSTŘÁK, M., HRUŠKA, M., HONNER, M. Technologie povrchového kalení čepů HPDD laserem. 2011.
 • VOSTŘÁK, M., HRUŠKA, M., HONNER, M. Technologie povrchového kalení hřídelí HPDD laserem. 2011.
 • VOSTŘÁK, M., HRUŠKA, M., HONNER, M. Technologie povrchového kalení kladek HPDD laserem. 2011.
 • VOSTŘÁK, M., HRUŠKA, M., HONNER, M. Technologie povrchového kalení sedel HPDD laserem. 2011.
 • VOSTŘÁK, M., HRUŠKA, M., HONNER, M. Technologie povrchového kalení otočných čepů HPDD laserem. 2011.
 • VOSTŘÁK, M., HRUŠKA, M., HONNER, M. Technologie povrchového kalení hřebenů HPDD laserem. 2011.
 • SOUKUP, O., HONNER, M. Ověřená technologie laserového kalení LANOVNICE s označením 6/8/10 (2 044 1222) z tvárné litiny ČSN 42 1242. 2010.
 • SOUKUP, O., HONNER, M. Ověřená technologie laserového kalení VAGONOVÉHO ZÁVĚSU s označením LO207171/A z oceli 14140.6. 2010.
 • SOUKUP, O., HONNER, M. Ověřená technologie laserového kalení DRŽÁKU OBRÁBĚCÍCH NÁSTROJŮ s označením 7S21602056 z oceli ČSN 14109. 2010.
 • SOUKUP, O., HONNER, M. Ověřená technologie laserového kalení VDI držáku označení H0012-22/M z oceli ČSN 12050. 2010.
 • SOUKUP, O., HONNER, M. Ověřená technologie laserového kalení nástrojového KOLÍKU s označením LO512910 z oceli C45E+QT. 2010.
 • HONNER, M., BYSTŘICKÝ, J. Technologie ohřevu přírubových hřídelí ve vozových pecích. 2006.
 • HONNER, M., BYSTŘICKÝ, J. Technologie diferenciálního tepelného zpracování opěrných válců. 2006.
 • HONNER, M., BYSTŘICKÝ, J. Technologie ohřevu velkých zalomených hřídelí ve vertikálních pecích. 2006.

Prototyp, funkční vzorek

 • LANG V., MOSKAL D., SMETÁK L., TOLAR D., KLEPÁČEK J. Funkční vzorek brýlí pro nevidomé 2016.
 • MARTAN J., MOSKAL D., SKÁLA J., HOUDKOVÁ - ŠIMŮNKOVÁ Š., LANG V. Funkční vzorek laserového systému pro sLST 2016.
 • MARTAN J., MOSKAL D., SKÁLA J., HOUDKOVÁ - ŠIMŮNKOVÁ Š., LANG V. Funkční vzorek kluzného ložiska s sLST povrchem 2016.
 • SKÁLA, J., ŠVANTNER, M. Funkční vzorek termografického měřicího systému pro únavové měření. 2014.
 • HONNEROVÁ, P., MARTAN, J. Funkční vzorek spektrometrického zařízení pro měření spektrální emisivity propustných materiálů za pokojových teplot. 2014.
 • FRANC, A., ŠVANTNER, M. Funkční vzorek zařízení pro infračervené nedestruktivní testování ochranných skel procesních laserových hlav.. 2014.
 • ŠVANTNER, M., SKÁLA, J., MUZIKA, L. Funkční vzorek zařízení pro termografické měření meze únavy materiálu. 2014.
 • HONNEROVÁ, P., VESELÝ, Z., SMAZALOVÁ, E., HONNER, M. Funkční vzorek měřicího systému pro analýzy tepelných vlastností povrchů materiálů. 2013.
 • MARTAN, J., KUČERA, M., MOSKAL, D. Funkční vzorek měřicího systému pro zachycení časového průběhu fázových a strukturních změn materiálu probíhajících v řádu nanosekund. 2013.
 • MIKULECKÝ, J., MARTAN, J., KUČERA, M., HONNER, M. Prototyp pro ověření technologie výroby čerpadla s vertikálním dělením. 2013.
 • MIKULECKÝ, J., KUČERA, M., HONNER, M. Prototyp pro ověření technologie výroby čipové trysky laserovým vrtáním. 2013.
 • SKÁLA, J., KUČERA, M., LANG, V. Funkční vzorek zařízení pro měření sklonu a rozptylu vodních paprsků z ostřikovače. 2013.
 • HONNEROVÁ, P., MARTAN, J., VESELÝ, Z. Funkční vzorek spektrometrického zařízení pro měření spektrální emisivity povrchů materiálů v oblasti pokojových teplot. 2013.
 • MIKULECKÝ, J., KUČERA, M., HONNER, M. Prototyp pro ověření technologie výroby trysky s laserovým zatavením vnitřních hran. 2013.
 • KUČERA, M., ŠVANTNER, M. Funkční vzorek měřicího systému pro hodnocení zbytkových napětí laserovou odvrtávací metodou. 2013.
 • VOSTŘÁK, M., HRUŠKA, M., HONNER, M. Funkční vzorek systému pro bezkontaktní měření teplotních a deformačních polí.. 2013.
 • MIKULECKÝ, J., KUČERA, M., HONNER, M. Prototyp pro ověření technologie výroby kuličkové trysky kombinované s laserovým vrtáním. 2013.
 • LANG, V., HRUŠKA, M., KLEPÁČEK, J., KOHLSCHÜTTER, T., VOSTŘÁK, M. Funkční vzorek zařízení pro měření pole rovinnosti solárních článků. 2013.
 • ŠVANTNER, M., KRAS, P., VESELÝ, Z., TESAŘ, J. Funkční vzorek - Solar-String Tester. Zařízení pro diagnostiku solárních stringů.. 2012.
 • KUČERA, M., MARTAN, J. Prototyp svařence centrálního ovládání automobilového zámku - díl ZVD Deckel ZV Gehäuse a EKT - M1. 2012.
 • MARTAN, J., KUČERA, M. Prototyp svařence klíče s dálkovým ovládáním se spodním krytem. 2012.
 • MARTAN, J., KUČERA, M. Prototyp svařence centrálního ovládání automobilového zámku - díl ZVD Deckel ZV Gehäuse a EKT - M4. 2012.
 • MARTAN, J., KUČERA, M. Prototyp svařence centrálního ovládání automobilového zámku - díl ZVD Deckel ZV Gehäuse a EKT - M3. 2012.
 • HRUŠKA, M., VOSTŘÁK, M., HONNER, M. Prototyp pro ověření technologie výroby čepu závěsu s označením DO557224. 2012.
 • KUČERA, M., MARTAN, J. Prototyp svařence centrálního ovládání automobilového zámku - díl ZVD Deckel ZV Gehäuse a EKT -M2. 2012.
 • HONNER, M., ŠVANTNER, M., HRUŠKA, M., VOSTŘÁK, M. Prototyp povlakovacího systému s HPDD laserem pro vytváření povlaků o vysoké drsnosti. 2012.
 • KLEPÁČEK, J., TESAŘ, J., HONNER, M., MARTAN, J., KUČERA, M., LANG, V. Prototyp svařovací přítlačné masky pro klíč s dálkovým ovládáním včetně spodního kontejneru. 2012.
 • KLEPÁČEK, J., TESAŘ, J., HONNER, M., MARTAN, J., KUČERA, M., LANG, V. Prototyp svařovací přítlačné masky pro klíč s dálkovým ovládáním bez spodního kontejneru. 2012.
 • HRUŠKA, M., VOSTŘÁK, M., HONNER, M. Prototyp pro ověření technologie výroby čepu s označením DBOA\-00246. 2012.
 • HRUŠKA, M., VOSTŘÁK, M., HONNER, M. Prototyp pro ověření technologie výroby držáku s označením HO S OB03859/1. 2012.
 • HRUŠKA, M., VOSTŘÁK, M., HONNER, M. Prototyp pro ověření technologie výroby čepu závěsu s označením DO557223. 2012.
 • HRUŠKA, M., VOSTŘÁK, M., HONNER, M. Prototyp pro ověření technologie výroby nožového držáku s označením Nu102026. 2012.
 • HRUŠKA, M., VOSTŘÁK, M., HONNER, M. Prototyp pro ověření technologie výroby čepu s označením 7S31904117. 2012.
 • KUČERA, M., ŠROUB, J. Prototyp laserem zpracovaného kalibračního vzorku. 2012.
 • HONNER, M., MARTAN, J., KUČERA, M., KLEPÁČEK, J., TESAŘ, J. Prototyp laserového technologického systému pro svařování plastového krytu centrálního ovládání automobilového zámku pro díly ZVD Deckel ZV Gehäuse a EKT. 2012.
 • HRUŠKA, M., VOSTŘÁK, M., HONNER, M. Prototyp pro ověření technologie výroby čepu závěsu s označením DO557854. 2012.
 • VOSTŘÁK, M., HRUŠKA, M., KUČERA, M., HONNER, M. Funkční vzorek 400 W laserového systému pro řezání. 2011.
 • HRUŠKA, M., SOUKUP, O., VOSTŘÁK, M., HONNER, M. Prototyp upínky LK 4221684. 2011.
 • KUČERA, M., LANG, V., VOSTŘÁK, M. Prototyp robotizovaného mikroobráběcího technologického systému s kontinuálním 400W vláknovým laserem. 2011.
 • HONNER, M., MARTAN, J., KUČERA, M. Laserové zařízení pro vysokoteplotní ohřev vzorků pro měření optických vlastností povrchů. 2011.
 • HRUŠKA, M., SOUKUP, O., VOSTŘÁK, M., HONNER, M. Prototyp tvárníku LK č. 443. 2011.
 • HRUŠKA, M., LANG, V., SOUKUP, O., HONNER, M. Funkční vzorek laserového systému s 600 W CO2 laserem pro řezání materiálů. 2011.
 • HRUŠKA, M., SOUKUP, O., VOSTŘÁK, M., HONNER, M. Prototyp otočného čepu LK LO 519324. 2011.
 • HRUŠKA, M., SOUKUP, O., VOSTŘÁK, M., HONNER, M. Prototyp LOŽISKOVÉHO POUZDRA LK OB169567. 2011.
 • KUČERA, M., ŠROUB, J., LANG, V. Prototyp robotizovaného mikroobráběcího technologického systému s pulzním 20W vláknovým laserem. 2011.
 • HRUŠKA, M., SOUKUP, O., VOSTŘÁK, M., HONNER, M. Prototyp hřebenu LK Ob 606826. 2011.
 • HRUŠKA, M., SOUKUP, O., VOSTŘÁK, M., HONNER, M. Prototyp SEDLA LK LO512240. 2011.
 • VESELÝ, Z., ŠVANTNER, M., HONNER, M. Funkční vzorek - Radbox Gas II. Zařízení pro analýzu sálavých vlastností materiálů v plynových topných systémech s řízením průtoku topného plynu a vzduchu.. 2011.
 • HRUŠKA, M., SOUKUP, O., VOSTŘÁK, M., HONNER, M. Prototyp čepu LK 4219982. 2011.
 • ŠROUB, J., LANG, V., BARTÍK, J. Funkční vzorek - Kompaktní systém pro měření teplotních polí na kotoučové brzdě na automobilu.. 2011.
 • LANG, V., BARTÍK, J. LED solární simulátor II.. 2011.
 • HONNER, M., FRANC, A., ŠROUB, J., HRUŠKA, M., VOSTŘÁK, M., LANG, V. Prototyp robotizovaného laserového technologického systému s 5 kW diskovým laserem. 2011.
 • HRUŠKA, M., SOUKUP, O., VOSTŘÁK, M., HONNER, M. Prototyp VAGONOVÉHO ZÁVĚSU LK s označením LO210384. 2011.
 • HONNER, M., HRUŠKA, M., SOUKUP, O., VOSTŘÁK, M. Prototyp hřídele LK č. UP303247. 2011.
 • HRUŠKA, M., SOUKUP, O., VOSTŘÁK, M., HONNER, M. Prototyp čepu tlumiče LK LO333505. 2011.
 • HRUŠKA, M., SOUKUP, O., VOSTŘÁK, M., HONNER, M. Prototyp kladky LK UP303254. 2011.
 • HRUŠKA, M., SOUKUP, O., VOSTŘÁK, M., HONNER, M. Prototyp volné kladky LK Ø400 č. UP303855. 2011.
 • HRUŠKA, M., SOUKUP, O., VOSTŘÁK, M., HONNER, M. Prototyp tvárnice LK č. 443. 2011.
 • VACÍKOVÁ, P., HONNER, M., MARTAN, J. Polohovatelné zařízení pro ohřev vzorků pro měření optických a tepelných vlastností povrchů. 2010.
 • TESAŘ, J., HONNER, M., SOUKUP, O., VACÍKOVÁ, P. Funkční vzorek robotizovaného systému pro měření úhlových závislostí emisivity povrchu materiálu. Plzeň, 2010.
 • SOUKUP, O., HONNER, M. Prototyp VAGONOVÉHO ZÁVĚSU LK s označením LO207171/A. 2010.
 • SOUKUP, O., HONNER, M. Prototyp DRŽÁKU OBRÁBĚCÍCH NÁSTROJŮ LK s označením 7S21602056. 2010.
 • SOUKUP, O., HONNER, M. Prototyp MĚŘICÍHO SEGMENTU LK ME41261/8533950 s označením 876 6645. Plzeň, 2010.
 • ŠVANTNER, M., ČERMÁK, F., VESELÝ, J., MARČÍK, K. Funkční vzorek - TBB/SVK. Zařízení pro měření teplot v průběžné krokové peci Sochorová válcovna Kladno-Dříň.. 2010.
 • ŠVANTNER, M., PÍCHA, J. Funkční vzorek - RadTester. Zařízení pro testování materiálů při působení sálavého tepelného zatížení.. 2010.
 • SOUKUP, O., HONNER, M. Prototyp MATICE LK Tr 850 x 7 (95 - ECA 1311). 2010.
 • SOUKUP, O., HONNER, M. Prototyp nástrojového KOLÍKU LK s označením LO512910. 2010.
 • KLEPÁČEK, J., LANG, V., HONNER, M. Funkční vzorek manipulačního systému pro testování solárních článků. 2010.
 • ŠVANTNER, M., FRANC, A. Funkční vzorek - TBB/AMO-SJV. Zařízení pro měření teplot v průběžné krokové peci Arcelor Mittal Ostrava - Středojemná válcovna.. 2010.
 • ŠVANTNER, M., KRAS, P. Funkční vzorek - Solar Panel Tester. Zařízení pro mezioperační testování solárních panelů.. 2010.
 • SOUKUP, O., HONNER, M. Prototyp LANOVNICE LK rozm. 6/8/10 (2 044 1222). 2010.
 • SOUKUP, O., HONNER, M. Prototyp VDI držáku LK označení H0012-22/M. Plzeň, 2010.
 • LANG, V., VOSTŘÁK, M., BARTÍK, J. Funkční vzorek LED solárního simulátoru. 2010.
 • ŠVANTNER, M., HONNER, M. Funkční vzorek - Radbox Gas. Zařízení pro experimentální analýzu sálavých vlastností materiálů v plynových topných systémech.. 2010.
 • VESELÝ, Z., HONNER, M., VACÍKOVÁ, P. Funkční vzorek zařízení HTPL-A pro měření relativní totální emisivity povlaků.. 2010.
 • SOUKUP, O., HONNER, M. Prototyp FRÉZOVACÍHO TRNU LK (NK340412). 2010.
 • SOUKUP, O., HONNER, M. Prototyp LANOVNICE LK prům. 180 6/9/10 (2 044 1224). 2010.
 • LANG, V., ŠROUB, J., TESAŘ, J. Funkční vzorek systému s tepelnou box-bariérou pro bezkontaktní měření teploty ve vakuu. Plzeň, 2009.
 • HONNER, M., LANG, V., KLEPÁČEK, J., ŠROUB, J., MERTL, J. Funkční vzorek automobilového stendu pro testování brzdových systémů.. Plzeň, 2009.
 • BARTÍK, J., LANG, V., HONNER, M. Funkční vzorek systému pro bezkontaktní měření teploty bubnových brzd. Plzeň, 2009.
 • LANG, V., BARTÍK, J., ŠROUB, J. Funkční vzorek infradetektorového systému pro měření termomechanických nestabilit kotoučových brzd. Plzeň, 2009.
 • BARTÍK, J., ŠVANTNER, M. Funkční vzorek systému pro vícekanálová termočlánková měření. Plzeň, 2009.
 • HONNER, M., LANG, V., SOUKUP, O., VACÍKOVÁ, P. Funkční vzorek systému pro vysokoteplotní testování a modifikace povlaků. 2009.
 • VACÍKOVÁ, P., HONNER, M., MARTAN, J. Funkční vzorek systému pro měření spektrální emisivity vysokoteplotních povlaků. Plzeň, 2009.
 • HONNER, M., SOUKUP, O., TESAŘ, J. Funkční vzorek robotizovaného systému pro vysokoteplotní testování povlaků. Plzeň, 2009.
 • LANG, V., MERTL, J., KLEPÁČEK, J., ŠROUB, J., HONNER, M. Funkční vzorek brzdového stendu. Plzeň, 2009.
 • HONNER, M., LANG, V., BARTÍK, J., KLEPÁČEK, J., MERTL, J. Funkční vzorek stacionárního systému pro testování termomechanických nestabilit kotoučových brzd. 2008.
 • VACÍKOVÁ, P., HONNER, M. Funkční vzorek měřicího systému pro zjišťování pásmové emisivity povlaků za vysokých teplot. 2008.
 • LANG, V., BARTÍK, J., ŠROUB, J., HONNER, M. Funkční vzorek optovláknového systému pro měření termomechanických nestabilit kotoučových brzd. 2008.

Software

 • ŠROUB, J., KOHLSCHÜTTER, T. Project Database - Software pro podporu řešení projektů. 2010.
 • TESAŘ, J., VACÍKOVÁ, P. EMISCALC (Emissivity Calculator) - software for automatic emissivity evaluation from known temperature of the sample.. 2010.
 • MARTAN, J. PPRa (Pulsed Photothermal Radiometry analyzer) - Software for analysis of thermal properties measurements made by Pulsed Photothermal Radiometry method.. 2010.
 • ŠVANTNER, M., OČENÁŠEK, J., KOHLSCHÜTTER, T. TBB Design Tool - Výpočetní software pro návrh struktury tepelné box-bariéry.. 2010.
 • LITOŠ, P., MARTAN, J. 2CTM-D (Noncontact 2-Color Temperature Measurement System Designer) - Software for design of noncontact temperature measurement system using a 2-color detector.. 2010.
 • ŠROUB, J., KOHLSCHÜTTER, T. NESTAB2010a - Software pro vyhodnocení měření termomechanických nestabilit kotoučových rotačních součástí.. 2010.
 • VESELÝ, Z. SLQT 2010 - Software pro numerické vyhodnocení tepelné vodivosti povlaků a tenkých vrstev metodou LQT. 2010.
 • ŠVANTNER, M., TESAŘ, J. Adam4019.2010 - Software pro měření teplot a elektrických napětí pomocí modulu Advantech ADAM 4019. 2010.
 • ŠVANTNER, M., HONNER, M. DRUM LK3D - Software pro vyhodnocení měření odchylek házivosti bubnových rotačních součástí. 2009.
 • ŠROUB, J., BŽOCH, P., KOHLSCHÜTTER, T. NESTAB2009 - Software pro vyhodnocení měření termomechanických nestabilit kotoučových rotačních součástí. 2009.
 • CIMRMAN, R., ŠVANTNER, M. TEPNAP-IR 0.1 - Software pro výpočet rozložení teplot a tepelných polí na brzdových discích. 2009.
 • TESAŘ, J., ŠVANTNER, M. Adam4018.2g 2009 - Software pro měření teplot a napětí pomocí modulů Advantech-ADAM.. 2009.
 • ŠVANTNER, M., VACÍKOVÁ, P., RYBA, T. RadGUI 2009 - Software pro numerický výpočet radiačního tepelného toku. 2009.
 • ŠVANTNER, M., HONNER, M. Software pro vyhodnocení měření rovinnosti a dtv automobilových brzdových kotoučů. 2008.
 • ŠROUB, J., HONNER, M., LANG, V. Software pro vyhodnocení teplotních polí brzdového kotouče z měření termomechanických nestabilit. 2008.
 • ŠVANTNER, M. Software pro vyhodnocení měření zbytkových napětí automobilových brzdových kotoučů. 2008.