Výsledky ochrany duševního vlastnictví

  • Užitný vzor: Termovizní kamera pro kvantitativní měření teplotních polí, typ: národní, Přihláška: 2016-32519, registrace: 29915, datum registrace: 31.10.2016, vlastník: Západočeská univerzita v Plzni, původci: Milan Honner, Michal Švantner.
  • Udělený a publikovaný patent: Smývatelná emisivní barva pro bezkontaktní měření teplot objektů detekcí infračerveného záření a postup použití této barvy typ: národní, přihláška 2015-661; datum registrace 24.09.2015; vlastník: Západočeská univerzita v Plzni; původci: Michal Švantner.
  • Přihláška patentu, publikovaná: Method of laser beam writing with shifted laser surface texturing, typ: mezinárodní, číslo přihlášky: PCT/IB2015/000807, číslo dokumentu: WO/2016/189344, datum zveřejnění: 01.12.2016, International Filing Date: 28.05.2015, vlastník: University of West Bohemia, udělený patent v USA, původci: Kučera Martin, Moskal Denys, Martan Jiři. Více v mezinárodní databázi patentů
  • Udělený a publikovaný patent: Způsob měření totální emisivity povrchů materiálů, typ: národní, přihláška: 2012-175, číslo dokumentu: 306316, datum přihlášení: 13.3.2012, datum zveřejnění: 25.9.2013, datum udělení patentu: 19.10.2016, datum publikace patentu: 30.11.2016, vlastník: Západočeská univerzita v Plzni, původci: Milan Honner, Zdeněk Veselý. Více v národní patentové databázi
  • Užitný vzor a přihláška patentu: Zařízení pro vytváření povrchů o vysoké drsnosti a specifických mechanických vlastnostech, typ: národní, přihláška: 2013-27458, registrace: 25604, datum registrace: 15.02.2013, vlastník: Západočeská univerzita v Plzni, původci: Švantner Michal, Honner Milan, Vostřák Marek, Hruška Matěj.
  • Užitný vzor: Zařízení pro mezioperační testování solárních panelů, typ: národní, přihláška: 2011-24850, registrace: 23264, datum registrace: 16.01.2012, vlastník: Západočeská univerzita v Plzni, původci: Michal Švantner, Petr Kras.
  • Užitný vzor: Zařízení pro tepelnou a mechanickou ochranu detektorů pro bezkontaktní měření teplot, typ: národní, Přihláška: 2011-25219, registrace: 24244, datum registrace: 25.11.2011, vlastník: Západočeská univerzita v Plzni, původci: Michal Švantner.