Seznam řešených prací

Disertační práce

  • Ondřej Soukup Termomechanické procesy při působení laseru na materiál školitel Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D. (probíhá)
  • Matěj Hruška Vytváření povlaků a modifikace povrchů pomocí vysokovýkonných laserů školitel Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D. (probíhá)
  • Marek Vostřák Termomechanické procesy při působení pulzních laserů na tenkovrstvé materiály školitel Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D. (probíhá)
  • Eva Smazalová Struktura a vlastnosti materiálů modifikovaných laserovými technologiemi školitel Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D. (probíhá)
  • Denis Moskal Fyzikální procesy zpracování povrchů materiálů využitím výkonných laserů školitel Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D. (probíhá)