HDM Eval: software pro vyhodnocení měření zbytkových napětí odvrtávací metodou

Popis výsledku

software pro vyhodnocení měření zbytkových napětí odvrtávací metodouHDM Eval

Software umožňuje načtení dat z binárního souboru měřicího systému HBM Restan SINT nebo z textového CSV souboru. Tyto údaje je možné upravit, zvolit parametry vyhodnocení a provést vyhodnocení zbytkových napětí.

Program umožňuje zpracování uvolněných deformací a vyhodnocení zbytkových napětí pomocí metody ekvivalentních konstantních napětí a Integrální metody. Pro obě metody lze použít kalibrační koeficienty definované normou ASTM E837 nebo NTC kalibrační koeficienty. V případě požadavků jsme schopni do vyhodnocení integrovat uživatelské sady koeficientů pro specifické aplikace.

Výsledky jsou vyjádřeny graficky a numericky. Program obsahuje nástroje pro uložení a načtení parametrů vyhodnocení, export výsledků a generování reportu. Více informací

Přínos pro zákazníka

  • Práce s měřenými daty:ořez, aproximace a interpolační krok pro vyhodnocení
  • Volba kalibračních koeficientů : ASTM E837-08, ASTM E837-13a, koeficienty NTC (stanovené numerickou MKP simulací na pracovišti ZČU-NTC)
  • Volba metody vyhodnocení: ekvivalentní uniformní napětí, integrální metoda
  • Výpočet velikosti a směru zbytkových napětí
  • Tvorba standardizovaného reportu v univerzálním formátu HTML

Reference

Agencia DAT – Asociación Cooperadora, Argentina

Kontaktní osoba

Jiří Skála
Ing. Jiří Skála, Ph.D.
Phone: +420 377 634 804
Email: jskala@ntc.zcu.cz
LinkedIn
ResearchGate