LabIR Paints: barvy pro přesné termovizní měření

Popis výsledku

termovizni barvy LabIR Paints

Termovizní barvy ve spreji jsou profesionální pomůckou pro přesné termografické měření. V případě neznámé emisivity povrchu nebo povrchu s vysokou odrazivostí je měření termokamerou nepřesné nebo až nemožné. Typickým příkladem problematického měření povrchové teploty materiálu jsou lesklé kovy. Speciálně navržené termovizní barvy s detailně definovanou emisivitou v závislosti na vlnové délce, úhlu snímání a dalšími vlastnostmi mohou být klíčovými pro přesné měření. Nejlepších výsledků měření lze dosáhnout pouze pro povrchy s vysokou emisivitou, které zajistí právě termovizní barvy pomocí homogenní vrstvy s přesně definovanou emisivitou. Každá z nabízených barev je navržena pro určitou aplikaci, nízkoteplotní (do 100 °C) , vysokoteplotní (až do 1 000 °C), smývatelná (do 100 °C s požadavkem následného odstranění barvy), a má přesně definovaný postup nanášení barvy, který zajistí nejlepší vlastnosti pro termografické měření.

Přínos pro zákazníka

  • Možnost přesného termografického měření u povrchů s neznámou emisivitou nebo u povrchů s vysokou odrazivostí
  • Různé druhy barev obstojí v běžných i náročných podmínkách: barva do 100 °C, do 1 000 °C a smývatelná barva pro dočasnou aplikaci
  • Detailní znalost emisivity barev na základě vědeckého měření je klíčem pro přesné měření

Reference - patenty

Smývatelná emisivní barva pro bezkontaktní měření teplot objektů detekcí infračerveného záření a postup použití této barvy, typ: národní, přihláška 2015-661; datum registrace 24.09.2015; vlastník: Západočeská univerzita v Plzni;původci: Michal Švantner.

Kontaktní osoba

Milan Honner
Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D.
Telefon: +420 377 634 720
E-mail: honner@ntc.zcu.cz
LinkedIn
ResearchGate