Spektrometrické zařízení pro měření spektrální emisivity povrchů materiálů v oblasti pokojových teplot

Popis výsledku

Spektrometrické zařízení pro měření spektrální emisivity povrchů materiálů v oblasti pokojových teplot

Metoda umožňuje měření optických vlastností materiálů v infračervené oblasti spektra za pokojové teploty. Komerční zařízení s vhodně zvolenými součástmi bylo doplněno o kalibrované standardy a rozšířeno o detailní analýzu nejistot měření. Tímto bylo umožněno přesné měření širokého spektra materiálů. Měřené vzorky mohou být přímo odrazivé či propustné i rozptylující v odrazu a průchodu světla. Měřicí systém sestává z FTIR spektrometru, nástavce pro měření optických vlastností „integrační sféry“ a standardů odrazivosti. Toto zařízení umožňuje analyzovat spektrální závislost optických vlastností propustných i nepropustných materiálů. Jedná se zejména o propustnost, odrazivost, emisivitu a pohltivost. Základní měřenou vlastností je propustnost a odrazivost ve směru normály pro úhel dopadu záření 12°. Použitím Kirchhoffova zákona je možné z naměřených dat vyhodnotit normálovou emisivitu či pohltivost. Extrapolací normálové veličiny a integrací přes všechny úhly dopadu je možné stanovit hemisférickou veličinu. Extrapolací spektrální veličiny a integrací přes všechny vlnové délky je možné stanovit totální veličinu. Více informací – metoda SNHRRT a SNHTRT.

Přínos pro zákazníka

  • Umožňuje analyzovat všechny základní optické vlastnosti materiálů v závislosti na vlnové délce
  • Umožňuje analyzovat základní veličiny optických vlastností, ze kterých lze vypočítat další veličiny
  • Vypočtené veličiny se uplatňují při přenosu tepla zářením (např. při výpočtu Solar Reflectance Indexu)
  • Ekonomické přínosy vyplývající ze znalosti spektrálního chování materiálu

Reference

Frentech Aerospace s.r.o., Česká republika

ŠKODA AUTO a.s., Česká republika

Continental Automotive, Česká republika

Lasselsberger, s.r.o., Česká republika

Kontaktní osoba

Petra Honnerová
Ing. Petra Honnerová, Ph.D.
Telefon: +420 377 634 719
Email: petrahon@ntc.zcu.cz
ResearchGate