Systém pro rychlé měření teplotních nestabilit

Popis výsledku

Systém pro rychlé měření teplotních nestabilit

Měřicí systém umožňuje rychlé měření teplotních polí v obtížně přístupných místech, která jsou charakterizována omezenou přímou viditelností nebo minimálním prostorem pro umístění měřicích čidel, jako jsou například brzdové disky na automobilu (měřeno z obou stran současně). Měřicí čidla jsou vybavena tepelnou bariérou a aktivním chlazením, tak je umožněno měřit objekty s teplotou až několika stovek stupňů Celsia ze vzdálenosti několika milimetrů. Pro rotující objekty se základní vyhodnocení získaných dat, včetně časových animací teplotního pole, realizuje v softwaru vyvinutém na ZČU. Měřicí systém je možné rozšířit o měření dalších veličin (tlak, vibrace, kontaktní měření teplot) a získat tak data pro komplexní analýzu chování měřeného objektu.

Přínos pro zákazníka

  • Rychlý záznam vývoje teplotního pole
  • Minimální zástavbové rozměry v řádu jednotek centimetrů
  • Možnost měřit ve vzdálenosti několika milimetrů od měřeného objektu
  • Vhodné zejména pro rotující součásti (brzdové disky, brzdové bubny, spojky, …)
  • Výrazně menší množství dat v porovnání s rychlými termovizními kamerami
  • Vzorkovací frekvence v řádu kHz i pro dobu záznamu v řádu hodin
  • Automatizované zpracování naměřených dat

Reference

ŠKODA Auto a.s., Česká republika

Kontaktní osoba

Vladislav Lang
Ing. Vladislav Lang, Ph.D.
Telefon: +420 377 634 717
Email: vlang@ntc.zcu.cz
LinkedIn
ResearchGate