Tepelná box bariéra - zařízení pro měření teplot v průběžné peci

Popis výsledku

Tepelná box bariéra

Měření v průmyslových průběžných pecích je poměrně složitý úkol, zejména z důvodu vysokých teplot, pohybující se vsázky a dalších technologických podmínek. Z tohoto důvodu byla pro měření v průběžných průmyslových pecích vyvinuta a použita při reálném měření metoda využívající tepelné box-bariéry. Tepelná box-bariéra (TBB) je specifický případ technických tepelných bariér. TBB je využívána k ochraně zařízení uvnitř bariéry proti tepelnému a mechanickému poškození. Speciální vícevrstvá struktura tepelné box-bariéry poskytuje dostatečnou tepelnou ochranu a dovoluje průchod TBB spolu se vsázkou. Časový a prostorový průběh teploty vsázky a pecního prostředí v blízkosti TBB je měřen pomocí termočlánků a zaznamenáván do měřicího a záznamového zařízení uvnitř box-bariéry. TBB tak chrání před zničením zařízení maximální teplotě cca 60 °C při teplotách pecního prostředí, které mohou přesahovat až 1200 °C. Provedené experimenty potvrdily, že je možné měřit teploty v pecích o délce až několik desítek metrů v provozu železáren, kdy průchod pecí trvá až několik hodin. Tvar, rozměry a vnitřní struktura TBB nicméně může být přizpůsobena podle podmínek a omezení daných měřenou pecí. Tepelná box-bariéra je proto běžně navrhována individuálně pro každý projekt. Pouze několik světových komerčních společností nabízí podobný produkt pro měření v průběžných pecích. Nabízená řešení jsou však většinou navržena pro nižší teploty a kratší doby výdrže v prostředí o vysoké teplotě.

Přínos pro zákazníka

  • Zařízení pro teplotní měření teploty vsázky a prostředí uvnitř průmyslových pecí
  • Tepelná odolnost box-bariéry - několik hodin v prostředí o teplotě až 1200 °C při maximální teplotě uvnitř TBB do 60 °C
  • Získání základních údajů pro optimalizaci pece nebo procesu ohřevu vsázky

Reference

Železárny Hrádek, ČR, průběžná narážecí pec pro ohřev předvalků

Stahlwerk Thueringen (železárny), Německo, průběžná narážecí pec pro ohřev předvalků

Sochorová válcovna Kladno, ČR, průběžná kroková pec pro ohřev předvalků

ArcelorMittal Ostrava (válcovna), ČR, průběžná kroková pec pro ohřev předvalků

Kovárna Viva Zlín, ČR, průběžná pec pro ohřev výkovků

Reference - publikace

  • Honner M., Švantner M.: Thermal box-barrier for a direct measurement in high temperature environment, Applied Thermal Engineering, Vol. 27, No. 2-3, pp. 560-567, 2007, ISSN: 1359-4311
  • Honner M., Veselý Z., Švantner M.: Temperature and heat transfer measurement in continuous reheating furnaces.Scandinavian Journal of Metallurgy, Vol.32, No.5. pp.225-232, 2003, ISSN 0371-0459 Honner M., Veselý Z., Švantner M., Čejka F.: Optimal heating control system for continuous furnaces. Industrial Heat Engineering, Vol.23, No.3. pp.105-111, 2001, ISSN 0204-3602
  • Honner M., Veselý Z., Švantner M., Litoš Pa., Bauer K., Hercík M., Kuba A.: Optimization of continuous industrial furnace operation. Proc. of the 6th European conference on Industrial Furnaces and Boilers - INFUB 2002, Lusíada University (Portugal), University of Glamorgan (UK), University of Karlsruhe (Germany), 2nd-5th April 2002, Lisboa, Portugal, pp.85-94, 2002, ISBN 972-8034-05-9
  • Švantner M., Honner M., Veselý Z., Čejka F., Bauer K., Čermák F.: Temperature and heat transfer measurements in continuous furnaces. Proc. of the 6th European conference on Industrial Furnaces and Boilers - INFUB 2002, Lusíada University (Portugal), University of Glamorgan (UK), University of Karlsruhe (Germany), 2nd-5th April 2002, Lisboa, Portugal, pp.95-104, 2002, ISBN 972-8034-05-9

Kontaktní osoba

Michal Švantner
Ing. Michal Švantner, Ph.D.
Telefon: +420 737 914 978
Email: msvantne@ntc.zcu.cz
LinkedIn
ResearchGate