Termografická kontrola laserového svařování plastů

Popis výsledku

Termografická kontrola laserového svařování plastů

Při svařování plastových dílů v průmyslu jsou zpravidla definované požadavky na kvalitu svaru – jeho pevnost, vodotěsnost. Tyto vlastnosti je obtížné měřit nedestruktivně a tím i kontrolovat každý díl. Ve výrobě však často mají vliv kolísající okolní podmínky, vlastnosti materiálu nebo tolerance stroje. 100% kontrolu svařování plastových dílů je možné provádět pomocí termografické kamery a speciálního softwaru. Teplota svaru po laserovém svaření určuje, zda je výrobek dobře svařen a zda proces funguje správně. Informace o teplotě svaru jsou velmi užitečné i při zavádění nové výroby a ladění parametrů svařování.

Naši odborníci mají s laserovým svařováním plastů bohaté zkušenosti. Pro termografickou kontrolu jsme vyvinuli vlastní software LabIR Control, který je přímo určen pro kontrolu svařování ve výrobní lince nebo ve výzkumné laboratoři. Kontrola teploty je prováděna na úrovni jednotlivých obrazových bodů (pixelů) podél celé kontury svaru. To umožňuje přesně lokalizovat případnou vadu a stanovit její závažnost. Výsledky kontroly se zobrazují jak v termogramu, kde je vidět poloha vady, tak v grafu teploty, kde je vidět, jak velká je odchylka od správné hodnoty. Kontrola se typicky provádí na každém svařeném dílu. Výsledky lze ukládat pro pozdější analýzu. Tak je možné odhalit např. problémy způsobené kolísající kvalitou vstupních surovin. Software reaguje na signály výrobní linky a posílá odpověď ohledně kvality svaru každého dílu.

Přínos pro zákazníka

  • podrobná kontrola teploty podél celého svaru
  • přesná lokalizace vady a kvantifikace závažnosti – výsledek kontroly zobrazen v termogramu i v grafu teploty
  • flexibilní nastavení tolerance
  • vhodné pro naladění procesu při zavádění nové výroby i pro rutinní kontrolu každého svařeného dílu
  • systém připravený k integraci do výrobní linky
  • možnost ukládání výsledků kontroly každého dílu pro pozdější analýzu

Reference

Kiekert-CS, s.r.o., Česká republika, instalace v závodě v Mexiku

Kontaktní osoba

Jiří Martan
Ing. Jiří Martan, Ph.D.
Telefon: +420 377 634 718
Email: jmartan@ntc.zcu.cz
LinkedIn
ResearchGate