Vzdělávání

Výuka

Pracovníci odboru v rámci univerzitního působení garantují výuku předmětů Měření ve fyzikálních technologiích (KFY/MFT) a Modelování tepelných procesů ve fyzikálních technologiích (KFY/MTP) na Katedře fyziky Fakulty aplikovaných věd. Dále pak působí na Fakultě strojní na Katedře technologie obrábění, kde vyučují předmět Laserové technologie obrábění a zpracování materiálu (KTO/LTE).

Špičkové technické vybavení pracoviště pro měření tepelných procesů a pro laserové zpracování materiálů je v rámci spoluprací se všemi fakultami ZČU využíváno pro řešení bakalářských, diplomových a disertačních prací. Studenti řeší aktuální témata pro průmysl a přitom se seznamují s možnostmi využití moderní techniky, pracovníci odboru přitom působí jako vedoucí či konzultanti těchto prací.

Předměty

Vzdělávání pracovníků průmyslových firem

Významnou složkou vzdělávacích a výukových aktivit odboru se postupně také stává školení pracovníků průmyslových firem v oblastech výzkumného zaměření pracoviště.

Nabídka školení

Podpora výuky na středních a základních školách

Pracovníci odboru se průběžně zapojují do akcí a projektů, které vedou ke zkvalitnění výuky na základních a středních školách. Cílem je zvýšení zájmu studentů o technické obory.

Výuková sady optiky a fotoniky Termovize do škol