Informace o projektu

Výuková sada Photonics Explorer

V současnosti hledáme sponzory projektu, sady je možné zakoupit pouze za plný poplatek - cena jedné sady je 150 €.

Photonics Explorer je výuková vzdělávací sada určená pro potřeby výuky fyziky. Tato sada obsahuje rozmanitý experimentální a výukový materiál včetně podpůrných didaktických doporučení samotným vyučujícím. Sada "Photonics Explorer" byla vyvinuta mezinárodním týmem učitelů a odborníků v pedagogice z 11 zemí Evropské unie, přičemž byla testována téměř 2000 studenty ze 7 zemí Evropské unie. Sada obsahuje nejen experimentální komponenty, ale i 8 vzdělávacích modulů s pracovními listy, studijními listy a poznámkami pro učitele. Celý tento vzdělávací rámec má modulární strukturu, která umožňuje jednoduše přizpůsobit materiál potřebám konkrétních studentů a vlastním výukovým metodám učitele.

Výzkumné centrum Nové technologie Západočeské univerzity v Plzni se dlouhodobě snaží podporovat výuku technických předmětů na školách v regionu. V rámci propagace optiky a fotoniky se připojilo k projektu Photonics Explorer a zajistilo kompletní překlad výukových materiálů k sadě do českého jazyka.

Co je cílem "Photonics Explorer"?

Cílem sady Photonics Explorer je umožnit výuku optiky pomocí moderních metod a podpořit tak studenty v jejich zájmu o oblasti fyziky (optiku a fotoniku). Postupně by se díky výukové sadě měla u studentů rozvíjet jejich tvořivost, kritické myšlení i vědecké dovednosti potřebné k potenciálnímu rozvoji kariéry v oblasti vědy a technologií.

Jste-li učitel střední či základní školy v České republice a chcete vyzkoušet výukovou sadu Photonics Explorer ve své třídě, prosím kontaktujte zástupce lokálního partnera. Souprava je věnována učitelům zcela zdarma, jedinou podmínkou je absolovování výcvikových kurzů pro učitele. Sady jsou sponzorovány průmyslovými podniky, vládními a vzdělávacími orgány, organizacemi a nadacemi.