Nabídka školení

Termín školení

Pro jednotlivá školení nevypisujeme předběžné termíny, ale vycházíme vždy z individuálních možností klientů. Neváhejte nás kontaktovat a domluvte si termín podle Vašich časových možností.

Kde školení probíhá

Školení, včetně praktické ukázky, probíhá v našich aplikačních laboratořích (Teslova 11, Plzeň), dle požadavku jsme schopni zajistit školení i ve Vaší firmě (bez praktické ukázky).

Počet účastníků školení

Standardně školíme skupiny o max. počtu 8 lidí , rádi proškolíme i jednotlivce .

Cena školení

Zvýhodněná cena školení pro skupinu z nabídky výše je 29 900 Kč bez DPH/školení, maximální počet účastníků ve skupině je 8 osob.

Cena školení pro jednotlivce je 4 900 Kč bez DPH/osobu.

Kdo u nás byl na školení?

Lintech
Lintech
Faiveley
Faiveley
Federal Mogul
Federal Mogul
WITTE Automotive
WITTE Automotive
Hofmeister
Hofmeister
ETD Plzeň
ETD Plzeň
Pressl
Pressl
Elitex
Elitex

Proč jít na školení k nám

Účastníci školení v rámci dotazníku hodnotí na škále 1 – 5 (1 = výborné/velmi spokojen, 5 = nedostatečné/velmi nespokojen) kurz v pěti hlavních bodech:

  • Kvalita výukových materiálů byla celkově účastníky ohodnocena známkou 1,42
  • Přínos informací a užitečnost pro praxi byl ohodnocen známkou 1,78
  • Organizaci a připravenost kurzů ohodnotili účastníci známkou 1,34
  • Lektoři byli po stránce odborné ohodnoceni známkou 1,44 a po stránce pedagogické známkou 1,88

Kontakt

V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat emailem novakal@ntc.zcu.cz nebo telefonicky +420 377 634 786.