Školení laserového kalení

Struktura školení

Část 1 - Seznámení s technologií
První část je zaměřena na seznámení s příslušnou laserovou technologií:
 • princip technologie
 • příklady aplikací - co se tím vyrábí
 • uspořádání technologie - jaké jsou varianty
 • technicko-ekonomické porovnání
 • podrobnější analýza procesu - co se tam děje
Část 2 - Hotová řešení pro průmyslovou výrobu
Druhá část je zaměřena na seznámení se současným stavem techniky, která je vyvinuta a připravena pro průmyslovou výrobu:
 • technologické buňky
 • zařízení pro integraci do výrobní linky
 • technologické hlavy
 • příklady od různých výrobců
Část 3 - Možnosti výzkumu a vývoje
Třetí část je zaměřena na představení nabídky toho, čím může výzkumné pracoviště pomoci průmyslu v jednotlivých fázích implementace laserové technologie:
 • analýza proveditelnosti
 • funkční vzorek stroje - prototypy dílů
 • stroj pro sériovou výrobu
 • nastavení stroje - technologický postup
 • výroba a její podpora
Část 4 - Praktické ukázky
Čtvrtá část prakticky ukazuje příslušnou laserovou technologii, realizováno v laserových aplikačních laboratořích NTC:
 • příklady zpracovaných materiálů a dílů, jak vypadá dobré a špatné zpracování - co lze laserovou technologií dělat
 • technologické systémy - jak fyzicky vypadají laserová zařízení pro výrobu a z jakých komponent jsou složena
 • proces zpracování - živé a video ukázky procesu
 • výzkumné zázemí - jaká technika je k dispozici pro výzkum a podporu výroby