Výuka odborných předmětů

Předměty magisterských studijních programů

KFY / MFT

Měření ve fyzikálních technologiích

Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky termomechanických měření ve fyzikálních technologiích a seznámit je s praktickými možnostmi využití progresivních měřicích metod a přístrojů. Zvláštní pozornost je věnována tomu, aby studenti získali hluboké znalosti fyzikálních principů jednotlivých kontaktních a bezkontaktních měřicích metod a to zejména formou samostatně řešených laboratorních úloh.

Garant předmětu: Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D.

KFY / MTP

Modelování tepelných procesů

V rámci předmětu se student seznámí s následujícími tématy: Metodologie modelování. Tepelné systémy a procesy. Matematické modely asymptotické. Rozměrová analýza. Metody podobnostní analýzy. Důležitá kritéria podobnosti. Matematické modely fenomenologické. Fyzikální modely. Fyzikální analogy. Počítačové modely deterministické. Počítačové modely stochastické.

Garant předmětu: Ing. Zdeněk Veselý, Ph.D.

KTO/ LTE

Laserové technologie obrábění a zpracování materiálu

Cílem předmětu je seznámit studenty s laserovými technologiemi zpracování materiálu, zejména obrábění, řezání, svařování a úpravy povrchu pro změnu užitných vlastností.

Přednášející: Ing. Aleš Franc, Ph.D., Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D., Ing. Šárka Houdková Šimůnková, Ph.D. Ing. Martin Kučera Ing. Vladislav Lang, Ph.D. Ing. Jiří Martan, Ph.D. Ing. Ing. Michal Švantner, Ph.D. Ing. Marek Vostřák

Předměty oboru "Inženýrství speciálních technologií a materiálů" doktorského studijního programu

FST / P 2301

Měření spektrální emisivity a odrazivosti povrchů materiálů

Garant předmětu: Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D.

FST / P 2301

Laserové mikroobrábění a povrchové strukturování

Garant předmětu: Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D.

FST / P 2301

IR nedestruktivní testování materiálů

Garant předmětu: Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D.

FST / P 2301

Remote laserové svařování kovů

Garant předmětu: Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D.