Modelování tepelných procesů ve fyzikálních technologiích

Kredity 6
Garant Ing. Zdeněk Veselý, Ph.D.
Rozsah (Př.+Cv.) 3 + 2
Semestr letní
ZakončeníZp/Zk

Obsah předmětu

Metodologie modelování. Tepelné systémy a procesy. Matematické modely asymptotické. Rozměrová analýza. Metody podobnostní analýzy. Důležitá kritéria podobnosti. Matematické modely fenomenologické. Fyzikální modely. Fyzikální analogy. Počítačové modely deterministické. Počítačové modely stochastické.

Požadavky na studenta

Zápočet:
vypracování úloh a zpracování referátů,
příprava písemné semestrální práce a její ústní prezentace
Zkouška:
kombinovaná (písemná a ústní)

Přehled přednášek a laboratorních cvičení

Vzor referátu a semestrální práce

Důležité vyhledávací databáze

Literatura (doporučená)

  • KUNEŠ, J. Modelování tepelných procesů, SNTL Praha, 1989
  • KUNEŠ, J. A KOL. Základy modelování, SNTL Praha, 1989