Fee payment

The payment should be done using the bank transfer to the account.

Workshop Fee

  • NON ETSA members: 218 EUR or 5 687 Kč (including VAT)
  • ETSA members: 182 EUR or 4 719 Kč (including VAT)
  • student: 97 EUR or 2 420 Kč (including VAT)

Optional fee

  • Craft breweries of Pilsen tour: 40 EUR or 1040 Kč (including VAT)

Price includes: bus transfers, beer expert-guide for the entire trip, beer snack, visit of 3 microbreweries wtih beer tasting (min 3 beeer samples in each), meeting the brewer/owner, tour of the microbreweries.

Workshop Fee for participants from Czech Republic

Adresa banky: Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
Číslo účtu: 4811530257/0100
Variabilní symbol: 614002xxx

Poslední 3 číslice ve variabilním symbolu představují registrační identifikační číslo účastníka (např. účastník s registračním číslem 9 použije pro platbu variabilní symbol 614002009). V případě hromadné platby z jednoho pracoviště je nutné použít variabilní symbol pouze 614002 a do „Zpráva pro příjemce“ („Důvod platby“) uvést registrační identifikační čísla všech příslušných účastníků konference

Workshop Fee for participants from EU (payment in EURO)

SWIFT: KOMBCZPPXXX
IBAN: CZ0401000000004845500267
Bank Code: 0100
Bank Address: Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
Recipient: University of West Bohemia, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, Czech Republic
Information on payment: or TBC 2018 conference fee
Please note that each payment has to be identified by the registration ID stated in the payment order. If a multiple-payment is performed, please, provide IDs of all appropriate participants.

Proof of payment

We will send you a proof of payment by e-mail.