Měření ve fyzikálních technologiích

Kredity 6
Garant Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D.
Rozsah (Př.+Cv.) 2 + 3
Semestr zimní
Zakončení Zp/Zk

Cíle předmětu

Uvést studenty do problematiky termomechanických měření ve fyzikálních technologiích a seznámit je s praktickými možnostmi využití progresivních měřicích metod a přístrojů. Zvláštní pozornost je věnována tomu, aby studenti získali hluboké znalosti fyzikálních principů jednotlivých kontaktních a bezkontaktních měřicích metod a to zejména formou samostatně řešených laboratorních úloh.

Obsah

Úvod do měření ve fyzikálních technologiích: termomechanické veličiny a vlastnosti, fyzikální technologie a termomechanické procesy, cíle a nástroje výzkumu - přímý a počítačový experiment, identifikace, optimalizace a řízení technologického procesu, principy měření a zdroje chyb. Obecné otázky měření a experimentu: základy měření, standardy a kalibrace, chyby a nejistoty, specifikace měřicího systému, návrh a realizace měřicího systému, prvky měřicích systémů. Kontaktní měření teplot. Bezkontaktní měření teplotních polí. Měření tepelných toků a přestupů tepla. Měření tepelných a optických vlastností materiálů. Měření deformací a zbytkových napětí. Aplikace měření v různých technologiích zpracování materiálů.

Získané způsobilosti

Po absolvování předmětu studenti budou:

  • znát fyzikální veličiny a termomechanické procesy, které charakterizují moderní fyzikální technologie povrchového zpracování materiálů,
  • znát fyzikální principy, možnosti a omezení různých kontaktních a bezkontaktních měřicích technik,
  • schopni využívat moderní měřicí systémy pro identifikaci, optimalizaci a řízení technologických procesů a systémů.

Požadavky na studenta

Zápočet:
vypracování úloh a zpracování referátů,
příprava písemné semestrální práce a její ústní prezentace.
Zkouška:
kombinovaná (písemná a ústní).

Vzor referátu a semestrální práce

Důležité vyhledávací databáze

Literatura (doporučená)

  • KUNEŠ, J. Modelování tepelných procesů, SNTL Praha, 1989
  • KUNEŠ, J. A KOL. Základy modelování, SNTL Praha, 1989
  • HONNER, M. Měření ve fyzikálních technologiích (PDF), Skriptum. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2003