II. profesně pracovní setkání certifikovaných osob pro funkci
TECHNIK DIAGNOSTIK TERMOGRAFIE

Asociace technických diagnostiků ČR, z.s. a její odborná skupina termografie, SŠP ZČU Plzeň a SŠP VŠB-TU Ostrava si Vás dovolují pozvat na II. profesně pracovní setkání certifikovaných osob pro funkci TECHNIK DIAGNOSTIK TERMOGRAFIE.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Většina z vás absolvovala certifikační zkoušky pro funkci technik diagnostik termografie před hodnotící komisí certifikačního orgánu ACM DTO CZ pro certifikaci personálu a vaší povinností je splnit celou řadu podmínek, které jsou nutné k následné recertifikaci. Cílem setkání, mimo získání bodů potřebných právě pro prodloužení platnosti Vašeho certifikátu, je zejména výměna praktických zkušeností z provozní praxe. Proto si dovolujeme požádat všechny účastníky o přednesení krátkého příspěvku. Jeho název a krátkou anotaci zašlete nejpozději 20.09.2019 na adresu organizačního výboru ssptermo@ntc.zcu.cz.

Na setkání rádi přivítáme všechny zájemce o termodiagnostiku, tedy nejen pracovníky v daném oboru certifikované.

AKTUALITY

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

 • 7. října 2019
 • Vinařství U Kapličky s.r.o., Vinařská 484, 691 05 Zaječí

Rodinné Vinařství U Kapličky bylo založeno roku 2005 a je zaměřeno na výrobu kvalitních přívlastkových vín z hroznů, vypěstovaných ve vlastních vinicích. V stylové vinárně a moravském sklepě se pořádají degustace, firemní večírky, soukromé akce, svatby, rauty apod. Pro firemní školení a semináře se nabízí v prostorách vinařství dvě kongresová centra "Vinařství a Na Vyhlídce" se 4 konferenčními sály s kapacitou 100 a 40 osob v kongresovém centru ve "Vinařství" a 150 a 60 osob v kongresové centrum "Na Vyhlídce". Pobyt si můžete zpříjemnit ve wellness centru, kde prožijete „Relax uprostřed vinohradů“. Kontakt: https://www.vinarstviukaplicky.cz/

HARMONOGRAM SETKÁNÍ

07.10.2019
13:00 - 14:00prezence účastníků
14:00 - 14:15zahájení setkání
14:15 - 15:20odborná část setkání - I. blok
15:20 - 15:35přestávka na kávu
15:35 - 16:55odborná část setkání - II. blok
16:55 - 17:30diskuse, ukončení setkání
18:00 večeře formou bufetu

Program je informativní. Součástí odborného bloku bude seznámení účastníků s problematikou legislativy, norem a školení v oblasti termografie a bezkontaktního měření teplot. Další prostor vyhradíme účastníkům pro prezentaci případů z jejich vlastní provozní praxe.

ODBORNÍ GARANTI SETKÁNÍ

 • doc. Ing. Milan HONNER, Ph.D., ZČU v Plzni, NTC (honner@ntc.zcu.cz)
 • Ing. Jan BLATA, Ph.D., VŠB-TU Ostrava, FS (jan.blata@vsb.cz)

ORGANIZAČNÍ GARANT SETKÁNÍ

 • doc. Ing. Milan HONNER, Ph.D., ZČU v Plzni, NTC (honner@ntc.zcu.cz)

KONTAKTY - ORGANIZAČNÍ VÝBOR

Mgr. Martina ANGELOVOVÁ
Telefon: +420 377 634 786
Západočeská univerzita v Plzni
Nové technologie - výzkumné centrum

Univerzitní 8, 301 00 Plzeň
E-mail: ssptermo@ntc.zcu.cz
Ing. Michal ŠVANTNER, Ph.D.
Telefon: +420 737 914 978

ÚČASTNICKÝ POPLATEK

Vložné - cena semináře: 800,- Kč (cena vč. DPH)

Cena vložného zahrnuje:

 • účastnický poplatek
 • občerstvení během semináře
 • večeře formou bufetu
 • vystavení certifikátu o účasti na setkání

UBYTOVÁNÍ

Ubytování v termínu 7./8.10.2019 si mohou účastníci rezervovat ve dvoulůžkových pokojích v místě pořádání semináře v Penzionu Vinařství U Kapličky s.r.o., Vinařská 484, 691 05 Zaječí (www.vinarstviukaplicky.cz). Ubytování v ceně 1 200,- Kč/os/noc (se snídaní, vč. DPH) si účastnící objednávají dle potřeby společně se závaznou přihláškou na seminář a je hrazeno na účet organizátora.

ÚHRADA POPLATKU

Vložné a platbu za ubytování uhraďte převodem na účet organizátora:

 • Účet: Západočeská univerzita v Plzni
 • Adresa: Univerzitní 2732/8, 301 00, Plzeň, Česká republika
 • IČO/DIČ: 49777513 / CZ49777513
 • Banka: Komerční banka, a.s.
 • Číslo účtu: 4811530257/0100
 • Variabilní symbol: 614002
 • Zpráva pro příjemce: TERMODEN - "jméno účastníka"

REGISTRACE A UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK

Řádně vyplněné přihlášky zašlete v termínu do 20.09.2019 poštou nebo e-mailem na kontakt:

pošta: Mgr. Martina ANGELOVOVÁ
Západočeská univerzita v Plzni
Nové technologie – výzkumné centrum
Univerzitní 8, 301 00 Plzeň
e-mail: ssptermo@ntc.zcu.cz

POZVÁNKA A PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ ZDE


Podpořeno projektem LABIR-PAV / Předaplikační výzkum infračervených technologií (reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010018)