Publications

Journal Contributions

 • Muzika L., Švantner M., Kučera M. Lock-in and pulsed thermography for solar cells testing Applied Optics, Vol. 57, No. 18, D90–D97, 2018, https://doi.org/10.1364/AO.57.000D90.
 • Švantner M., Muzika L., Chmelík T., Skála J. Quantitative evaluation of active thermography using contrast-to-noise ratioApplied Optics, Vol. 57, No.18, D49-D55, 2018, https://doi.org/10.1364/AO.57.000D49.
 • Moskal D., Martan J., Lang V., Švantner M. The stamp method for processing of high noise data from infrared sensor in harsh environment Sensors & Actuators: A. Physical, Vol. 263, pp.480-487, 2017, https://doi.org/10.1016/j.sna.2017.07.005
 • Švantner M., Kučera M. Possibilities of IRNDT inspection of laser marked stainless steel surfaces NDT.net e-Journal of Nondestructive Testing (http://www.ndt.net, ISSN 1435-4934), Vol.22, No.2, 2017.
 • Veselý Z., Švantner M. Application of IRNDT method for materials in wide range of thermal diffusivity NDT.net e-Journal of Nondestructive Testing (http://www.ndt.net, ISSN 1435-4934), Vol.22, No.2, 2017.
 • Skála J., Švantner M., Tesař J., Franc, A. Active thermography inspection of contamination of the protective glass on laser scanning heads Applied Optics, Vol. 55, No. 34, pp. D60-D66, 2016.
 • Z. Veselý, M. Honner, J. Mach 3D model of laser treatment by a moving heat source with general distribution of energy in the beam Applied Optics, Vol. 55, No. 34, pp. D140-D150, 2016.
 • Moskal D., Martan J., Lang J., Švantner M., Skála J., Tesař J. Theory and verification of a method for parameter-free laser-flash diffusivity measurement of a single-side object Int. J. Heat Mass Transf., vol. 102, pp. 574–584, 2016.

Proceedings Contributions

 • Muzika L., Švantner M., Skála J., Tesař J., Čížek P. Use of IRNDT Evaluation for Crack Detection induced by Cyclic Loading. 27th Int. Conf. on Metallurgy and Materials Metal 2018. May 23th-25th 2018, Brno, Czech Republic, Tanger, p. 63, 2018, ISBN: 978-80-87294-83-3.
 • Švantner M., Muzika L., Tesař J. Detection of Cracks by Infrared Nondestructive Testing Method. 27th Int. Conf. on Metallurgy and Materials Metal 2018. May 23th-25th 2018, Brno, Czech Republic, Tanger, p. 63, 2018, ISBN: 978-80-87294-83-3.
 • Tesař J., Švantner M., Skála J., Novák M. Fatigue Limit Evaluation Using Thermographic Measurementduring Cyclic Loading - 1D and 2D method.27th Int. Conf. on Metallurgy and Materials Metal 2018. May 23th-25th 2018, Brno, Czech Republic, Tanger, p. 60, 2018, ISBN: 978-80-87294-83-3.
 • Švantner M., Muzika L. Detekce trhlin metodami infračerveného nedestruktivního testování. Contribution on Int. Conf. Defektoskopia 2018, 20.-22.3.2018, Nový Smokovec, Slovakia.
 • Muzika L., Švantner M. Bezkontaktní testování fotovoltaických článků pomocí aktivní termografie. Contribution on Int. Conf. Defektoskopia 2018, 20.-22.3.2018, Nový Smokovec, Slovakia.
 • Skála J., Švantner M., Chmelík T. Method of connecting of thermograms for a complex thermographic inspection. Proc. of 37th Conf. Diago 2018 - Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení, Asociace technických diagnostiků ČR, VŠB TU Ostrava, Sněžné - Milovy, January 2018, 2018, ISSN: 1210-311X, p. 29.
 • Švantner M., Skála J., Muzika L. The use of advanced methods in thermographic inspection of material processes. Proc. of 37th Conf. Diago 2018 - Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení, Asociace technických diagnostiků ČR, VŠB TU Ostrava, Sněžné - Milovy, January 2018, 2018, ISSN: 1210-311X, p. 37.
 • Švantner M., Skála J., Tesař J., Martan J., Franc A. Thermographic Methods of Diagnostic and Inspection for Laser Welding Technologies. 26th Int. Conf. on Metallurgy and Materials Metal 2017. May 24th-26th 2017, Brno, Czech Republic, Tanger, p. 67, 2017, ISBN: 978-80-87294-73-4.
 • Tesař J., Skála J., Švantner M., Novák M. Online Evaluation of Material Fatigue Limit using Infrared Thermography. 26th Int. Conf. on Metallurgy and Materials Metal 2017. May 24th-26th 2017, Brno, Czech Republic, Tanger, p. 55, 2017, ISBN: 978-80-87294-73-4.
 • ŠVANTNER Michal, SKÁLA Jiří, TESAŘ Jiří, FRANC Aleš, MARTAN Jiří Využití termografie v kontrole a řízení procesů při laserovém svařování. 36. mezinárodní konference Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení - DIAGO 2017. 31.1. - 2.1.2017, Sněžné - Milovy, ČR. ISSN: 1210-311X, 2017.
 • Muzika, L., Švantner, M., Kučera, M. Possibilities of IRNDT for Inspection of Laser Marking Effect on Stainless Steel Surface. roc. of 15th conf. Coatings and layers (Vrstvy a povlaky) VaP 2016, October 17-18 2016, Rožnov p. Radhoštěm, pp.77-81, 2016.
 • Kupka L., Kalčík J., Soukup R., Švantner M., Honnerová P. The comparison of heat transfer through the smart textile firefighter suit. Proceedings of the International Spring Seminar on Electronics Technology ISSE 2016, Pilsen, Czech Republic; May 18-22 2016, Volume 2016-September, No. 7563170, pp. 106-111, 2016. doi: 10.1109/ISSE.2016.7563170
 • Z. Veselý, M. Švantner Průmyslové aplikace aktivní termografie. příspěvek na konferenci a semináři Termografie v praxi 2016, 20.-21.9.2016, Hustopeče, Česká republika.
 • VESELÝ Zdeněk, ŠVANTNER Michal Průmyslové aplikace aktivní termografie. Conf. Defektoskopia 2016, 26.-28.4.2016, Nový Smokovec, Slovensko, 2016.
 • Veselý Z., Švantner M. Application of IRNDT method for materials in wide range of thermal diffusivity Proc. of 13th Quantitative Infrared Thermography conference, QIRT 2016, July 4-8 2016, Gdansk, Poland, pp. 267-268, 2016.
 • Švantner M., Kučera M. Possibilities of IRNDT inspection of laser marked stainless steel surfaces Proc. of 13th Quantitative Infrared Thermography conference, QIRT 2016, July 4-8 2016, Gdansk, Poland, pp. 261-262, 2016.
 • ŠVANTNER Michal, FRANC Aleš, TESAŘ Jiří, SKÁLA Jiří Active thermography inspection of welding lasers scanning head protective glass. 25th Int. Conf. on Metallurgy and Materials Metal 2016. May 25th-27th 2016, Brno, Czech Republic, Tanger, ISBN: 978-80-87294-66-6, 2016.
 • ŠVANTNER Michal, FRANC Aleš, TESAŘ Jiří, SKÁLA Jiří Využití aktivní termografie pro inspekci ochranných skel laserových skenovacích hlav. Conf. Defektoskopia 2016, 26.-28.4.2016, Nový Smokovec, Slovensko, 2016.
 • Honner M., Švantner M., Honnerová P. Termografie a diagnostika materiálu Conf. DIAGO 2015, 3.2.-4.2.2015, Luhačovice, Česká republika, 2015.
 • Švantner M., Veselý Z., Muzika L., Franc A. Možnosti využití IRNDT pro detekci korozního poškození vnitřní strany ocelových stěn. Conf. Defektoskopie 2015 / NDE for safety 2015, 3.-5. listopadu, Brno, Česká republika, 2015.
 • Z. Veselý, M. Švantner, L. Muzika Aplikace flash-pulzní metody IRNDT pro materiály v širokém rozmezí difuzivity. příspěvek na konferenci a semináři Termografie v praxi 2015, 30.9.-1.10.2015, Hustopeče, Česká republika.
 • M. Švantner, Z. Veselý, L. Muzika Depth limits of flash-pulse IRNDT method for low- and high-diffusivity materials. příspěvek na mezinárodní konferenci AITA 2015 – Advanced Infrared Technology and Applications, 29.9.-2.10.2015, Pisa, Itálie.
 • ŠVANTNER Michal, HONNEROVÁ Petra, VOLÁK Josef Active thermography in materials fatigue testing příspěvek na konferenci Metal 2015, 3.-5.6.2015, Brno, Česká republika.
 • J. Skála, M. Švantner M. Honner Thermographic inspection of tension and bend cyclically loaded samples příspěvek na konferenci EAN 2015, 1.-4.6.2015, Český Krumlov, Česká republika.
 • M. Švantner Aktivní termografie a IR nedestruktivní testování materiálů. příspěvek na konferenci a semináři Termografie v praxi 2014, 24.-25.9.2014, Hustopeče, Česká republika.
 • Z. Veselý, M. Švantner Aktivní termografie a IR nedestruktivní testování - příklady měření. příspěvek na konferenci a semináři Termografie v praxi 2014, 24.-25.9.2014, Hustopeče, Česká republika.
 • Z. Veselý Live demonstration of infrared non-destructive testing (IRNDT) - Lock-In method with halogen lamp excitation. živá ukázka na konferenci a semináři Termografie v praxi 2014, 24.-25.9.2014, Hustopeče, Česká republika.
 • M. Švantner, Z. Veselý Active thermography for materials non-destructive testing. příspěvek na konferenci Metal 2014, 21.-23.5.2014, Brno, Česká republika.
 • M. Švantner, Z. Veselý Metody aktivní termografie pro nedestruktivní testování materiálů. příspěvek na konferenci Defektoskopia 2014, 23.-25.4.2014, Nový Smokovec, Slovenko.