Publications

Journal articles

 • Skála J., Švantner M., Tesař J., Franc A. Active thermography inspection of contamination of the protective glass on laser scanning heads. Applied Optics, special issue Advances in Infrared Technology and Applications, Vol. 55, No. 34, 2016, pp. D60–D66
 • Švantner M., Vacíková P., Honner M. Non-contact charge temperature measurement on industrial continuous furnaces and steel charge emissivity analysis. Infrared Physics & Technology, Vol. 61, 2013, pp. 20–26
 • Tesar J., Vacikova P., Soukup O., Houdkova S. Infrared camera analysis of laser hardening. Advances in Optical Technologies, Vol. 2012, 2012, 6 pages
 • Švantner M., Vacíková P., Honner M. IR thermography heat flux measurement in fire safety applications. Infrared Physics & Technology, Vol. 55, 2012, pp. 292–298
 • Tesař J., Martan J., Rezek J. On surface temperatures during high power pulsed magnetron sputtering using a hot target. Surface and Coatings Technology, Vol. 206, 2011, pp. 1155–1159
 • Honner M., Švantner M. Thermal box-barrier for a direct measurement in high temperature environment. Applied Thermal Engineering, Vol. 27, No. 2-3, 2007, pp. 560–567
 • Honner M., Litoš P., Švantner M. Thermography analyses of the hole-drilling residual stress measuring technique. Infrared Physics & Technology, Vol. 45, 2004, pp. 131–142
 • Honner M., Vesely Z., Svantner M. Temperature and heat transfer measurement in continuous reheating furnaces. Scandinavian Journal of Metallurgy, Vol. 32, 2003, pp. 225–232

Conference papers

 • Tesař J., Martan J., Skála J. The influence of emissivity on measured temperature in dependence on spectral range of IR camera detector and its approximate calculation Proc. of 13th Quantitative Infrared Thermography conference, QIRT 2016, July 4-8 2016, Gdansk, Poland, pp. 98-99, 2016.
 • Tesař J., Franc A. Měření teplotního pole během procesu svařování MIG-CMT metodou. Konference a seminář Termografie v praxi 2014, 24. - 25. 9. 2014, Hustopeče, Česká republika.
 • Franc A., Tesař J. The influence of thermal load on properties of heterogeneous joints between steel and aluminium alloy. METAL 2012, 23. – 25. 5. 2012, Brno, Česká republika
 • Tesar J., Vacikova P., Soukup O. Infrared camera analysis of laser hardening. AITA 2011 - Advanced Infrared Technology and Applications, 7. – 9. 9. 2011, L’Aquila, Italy.
 • Svantner M., Vacikova P., Honner M. Noncontact charge temperature measurement on industrial continuous furnaces. AITA 2011 - Advanced Infrared Technology and Applications, 7. – 9. 9. 2011, L’Aquila, Italy.
 • Vacíková P., Honner M. On the heating and temperature measurement for high temperature emissivity analyses of coatings. Poster na konferenci European Conference on Thermophysical Properties, 2011.
 • Tesař J., Martan J., Honner M. Termovizní měření v PVD technologiích. Sborník VIII. ročníku konference Vrstvy a povlaky 2009, Trenčín, s. 113–116
 • Vacíková P., Honner M., Šroub J. High temperature emissivity measuring method using HPDD laser heating. Poster na konferenci Vrstvy a povlaky, 2009.
 • Honner M., Tesař J. Termovizní měření v technologiích vytváření povlaků a tenkých vrstev. Sborník VII. ročníku konference Vrstvy a povlaky 2008, Trenčín, 2008
 • Honner M., Tesař J., Vacíková P. Termovizní měření v technologiích žárových nástřiků. Sborník VII. ročníku konference Vrstvy a povlaky 2008, Trenčín, s. 46–51, 2008
 • Honner M., Litoš P., Vacíková P. Termografické měření meze únavy materiálu. Experimentální analýza napětí 2007, 4. – 7. 6. 2007, Klenčí po Čerchovem
 • Litoš Pa., Honner M., Kuneš J. Problém emisivity při bezkontaktním měření teplot. Učební texty kurzu Modelování a měření v termomechanice kontinua. VTS Škoda Výzkum, Plzeň, 2004, s. 139-144.
 • Litoš Petr, Kuneš J. Optická vlákna a infradetektory při měření dynamických teplotních polí. Učební texty kurzu Modelování a měření v termomechanice kontinua. VTS Škoda Výzkum, Plzeň, 2004, s. 145-150.
 • Litos Pavel, Honner M., Kunes J. Thermography Applications in Technology Research. InfraMation 2004 Proceedings, Vol. 5, 4. – 8. 10. 2004, Las Vegas, pp. 321-330
 • Honner M., Litoš Pavel Thermographic analyses of the hot hot-air soldering on the electronic circuit board. 13th International Conference on Thermal Engeneering and Thermogrammetry (THERMO), 18. – 20. 6. 2003, Budapest, Hungary
 • Honner M., Veselý Z., Švantner M., Litoš Pa., Bauer K., Hercík M., Kuba A. Optimization of continuous industrial furnace operation. Proc. of the 6th European conference on Industrial Furnaces and Boilers - INFUB 2002, Lusíada University (Portugal), University of Glamorgan (UK), University of Karlsruhe (Germany), 2nd-5th April 2002, Lisboa, Portugal, pp.85-94, 2002
 • Švantner M., Honner M., Veselý Z., Čejka F., Bauer K., Čermák F. Temperature and heat transfer measurements in continuous furnaces. Proc. of the 6th European conference on Industrial Furnaces and Boilers - INFUB 2002, Lusíada University (Portugal), University of Glamorgan (UK), University of Karlsruhe (Germany), 2nd-5th April 2002, Lisboa, Portugal, pp.95-104, 2002

Books, textbooks

 • Kuneš J., Veselý Z., Honner M. Tepelné bariéry. Academia, Praha, 2003, 299 s.
 • Honner M. Měření ve fyzikálních technologiích. Texty k laboratorním cvičením. Skriptum. Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2003, 144 s.

Habilitation theses

 • Honner M. Infračervená kvantitativní termografie ve výzkumu fyzikálních technologií. Habilitační práce. Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2004, 166 s.

Dissertation theses

 • Tesař J. Termografie v plazmových a laserových technologiích. Disertační práce. Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2014, 173 s.
 • Vacíková P. Měření spektrální emisivity vysokoteplotních povlaků. Disertační práce. Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2013, 154 s.
 • Litoš Petr Kvantové detektory a měření dynamických teplotních polí. Disertační práce. Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2008, 116 s.
 • Litoš Pavel Měření emisivity a teplotních polí ve fyzikálních technologiích. Disertační práce. Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2006, 106 s.
 • Veselý Z. Termomechanické procesy v heterogenní vrstvené struktuře tepelné bariéry při tepelném rázu. Disertační práce. Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2002, 171 s.

Diploma theses

 • Potužník L. Využití infračervené termografie ve výzkumu fotovoltaických technologií. Diplomová práce, Západočeská univerzita v Plzni, 2011, 79 s.
 • Vacíková P. Hodnocení teplotních polí pomocí infračervené termografie v interiérech. Diplomová práce, Technická univerzita v Liberci, 2007, 114 s.
 • Litoš Petr Měření teplot a teplotních polí optickými vláknovými snímači a infradetektory. Diplomová práce, Západočeská univerzita v Plzni, 2003, 89 s.
 • Michal Codl Speciální metody měření povrchové teploty ve vysokoteplotních experimentech. Diplomová práce, Západočeská univerzita v Plzni, 2003, 69 s.
 • Litoš Pavel Termovize a infradetektory ve fyzice technologických procesů. Diplomová práce, Západočeská univerzita v Plzni, 2002, 90 s.
 • Josef Lopata Experimentální zjišťování přenosu tepla při kalení. Diplomová práce, Západočeská univerzita v Plzni, 2002, 84 s.

Patents and protected intelectual property

 • Industrial utility model (PUV): Zařízení pro tepelnou a mechanickou ochranu detektorů pro bezkontaktní měření teplot (EN: Device for thermal and mechanical protection of detectors for contactless temperature measurements, type of PUV: national, Number of application: 2011-25219, Registration number: 24244, Date of registration: 25. 11. 2011, Owner: University of West Bohemia, Originators: Michal Švantner.