Zastupitelstvo města Plzně schválilo program podpory spolupráce podniků a výzkumných organizací v Plzeňské metropolitní oblasti

23.05.2019

Program bude vyhlášen 3. června 2019, příjem žádostí bude probíhat od 1.září 2019. Žadatelem o dotaci může být podnikatelský subjekt se sídlem nebo provozovnou z Plzeňské metropolitní oblasti.

Podporovanou aktivitou v rámci programu je nákup služeb, jejichž výsledky/výstupy žadatel o dotaci potřebuje na plánované inovační aktivity v rámci svých podnikatelských činností. Podporován bude pouze nákup služeb od výzkumných organizací, jež mají sídlo či provozovnu rovněž v Plzeňské metropolitní oblasti.

Další informace a konzultace k programu poskytuje BIC Plzeň, bic@bic.cz.