Project FR-TI1/273

Project Title
Research and development of high-emissivity composite coatings for high-temperature applications
Identification code
FR-TI1/273
Programme
FR - TIP (2009-2017)
State funding provider
MPO - Ministry of Industry and Trade (MPO)
Contractor
BG SYS HT s.r.o.
Project participant
Západočeská univerzita v Plzni / Nové technologie - Výzkumné centrum v západočeském regionu
Project start
7/2009
Project end
6/2012
Project objectives
The research and development project is dealing with proposal, realization and verification of a production technology for anorganic composite protective coatings and their applications in power engineering (or other industry) in order to increase the efficiency of thermal facilities. The project is also focussed on the research of high-temperature methods for the determination of thermal properties of coatings and for their lifetime testing using high power lasers.
Total project cost
14,762 thousand CZK
Link to database
The Research and Development and Innovation Information System

Results

 • HONNER, M., LANG, V., SOUKUP, O., VACÍKOVÁ, P. Funkční vzorek systému pro vysokoteplotní testování a modifikace povlaků. 2009.
 • VACÍKOVÁ, P., HONNER, M., MARTAN, J. Funkční vzorek systému pro měření spektrální emisivity vysokoteplotních povlaků. 2009.
 • HONNER, M., SOUKUP, O., TESAŘ, J. Funkční vzorek robotizovaného systému pro vysokoteplotní testování povlaků. 2009.
 • VACÍKOVÁ, P., HONNER, M., MARTAN, J. Polohovatelné zařízení pro ohřev vzorků pro měření optických a tepelných vlastností povrchů. 2010.
 • TESAŘ, J., HONNER, M., SOUKUP, O., VACÍKOVÁ, P. Funkční vzorek robotizovaného systému pro měření úhlových závislostí emisivity povrchu materiálu. 2010.
 • TESAŘ, J., VACÍKOVÁ, P. EMISCALC (Emissivity Calculator) - software for automatic emissivity evaluation from known temperature of the sample. 2010
 • MARTAN, J. PPRa (Pulsed Photothermal Radiometry analyzer) - Software for analysis of thermal properties measurements made by Pulsed Photothermal Radiometry method. 2010.
 • VESELÝ, Z., HONNER, M., VACÍKOVÁ, P. Funkční vzorek zařízení HTPL-A pro měření relativní totální emisivity povlaků. 2010.
 • ŠVANTNER, M., HONNER, M. Funkční vzorek - Radbox Gas. Zařízení pro experimentální analýzu sálavých vlastností materiálů v plynových topných systémech. 2010.
 • VESELÝ, Z., ŠVANTNER, M., HONNER, M. Funkční vzorek - Radbox Gas II. Zařízení pro analýzu sálavých vlastností materiálů v plynových topných systémech s řízením průtoku topného plynu a vzduchu. 2011.
 • VESELÝ, Z., HONNER, M. HPL-TE metoda určování relativní totální emisivity povlaků. Citlivostní analýza vlivu parametrů metody. In Vrstvy a povlaky. Trenčín: Miloš Vavrík - Knihviazačstvo, Trenčín, 2011. s. 175-180. ISBN: 978-80-970824-0-6
 • VESELÝ, Z., HONNER, M. HPL-TE method for determination of coatings relative total emissivity. Sensitivity analysis of the influences of method parameters. World Academy of Science Engineering and Technology, 2011, roč. 7, č. 79, s. 957-962. ISSN: 2010-376X
 • VACÍKOVÁ, P., HONNER, M. On the heating and temperature measurement for high temperature emissivity analyses of coatings. Thessaloniky, Greece, 2011.
 • VACÍKOVÁ, P., HONNER, M., HOUDKOVÁ - ŠIMŮNKOVÁ, Š. The influence of laser processing on the emissivity of ASTM A681 steel. Thessaloniky, Greece, 2011.
 • MARTAN, J., ČAPEK, J., CHALHOUB, A. Temperature dependent thermal properties of thin films up to high temperatures – pulsed photothermal radiometry measurement system and Si-B-C-N films. Thessaloniky, Greece, 2011.
 • ŠVANTNER, M., VACÍKOVÁ, P., HONNER, M. Noncontact charge temperature measurement on industrial continuous furnaces. University of L´Aquila, Italy, 2011.
 • TESAŘ, J., VACÍKOVÁ, P., SOUKUP, O. Infrared camera analysis of laser hardening. University of L´Aquila, Italy, 2011.
 • HOUDKOVÁ - ŠIMŮNKOVÁ, Š., KAŠPAROVÁ, M., ZAHÁLKA, F. Sliding friction behavior of HVOF sprayed hardmetal coatings under different load conditions. In 20th Anniversary In, Conference proceedings. Ostrava: Tanger, spol. s r.o., Ostrava, 2011. s. 678-684. ISBN: 978-80-87294-24-6
 • VACÍKOVÁ, P., HONNER, M. Zařízení pro měření teplotních závislostí spektrální emisivity povlaků. 2011.
 • HONNER, M., MARTAN, J., KUČERA, M. Laserové zařízení pro vysokoteplotní ohřev vzorků pro měření optických vlastností povrchů. 2011.
 • MAUER, M., KALENDA, P., HONNER, M., VACÍKOVÁ, P. Composite fillers and their influence on emissivity. Journal of Physics and Chemistry of Solids, 2012, roč. 73, č. 12, s. 1550-1555. ISSN: 0022-3697
 • VESELÝ, Z., HONNER, M. Metodika zjišťování vlivu povlaků nanesených na vnitřním povrchu stěn elektrické pece na ohřev vsázky. In Proceeding of the international scientific conference Refractories, furnaces and thermal insulations. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta, 2012. s. 87-94. ISBN: 978-80-553-0899-9
 • HOUDKOVÁ - ŠIMŮNKOVÁ, Š., BLÁHOVÁ, O., KAŠPAROVÁ, M. The mechanical properties of HVOF sprayed Cr3C2-25%CoNiCrAlY coating, determined by indentation. Chemické listy, 2012, roč. 106, č. S, s. 428-431. ISSN: 0009-2770
 • MAUER, M., KALENDA, P., HONNER, M., VACÍKOVÁ, P. Composite fillers and their influence on emissivity. Physics Procedia, 2013, roč. 2013, č. 44, s. 262-269. ISSN: 1875-3892
 • HONNEROVÁ, P. Měření spektrální emisivity vysokoteplotních povlaků. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2013, 154 s.