Optovláknový systém pro měření termomechanických nestabilit kotoučových brzd

Popis výsledku

Optovláknový systém pro měření termomechanických nestabilit kotoučových brzd

Funkční vzorek byl vyvinut v rámci projektu 2A-1TP1/080 a uplatněn v AP Racing, Velká Británie. Vlastní měřicí systém je založen na využití optických vláken a kvantových infradetektorů. Další části měřicího systému byly vyvinuty tak, aby umožnily systém instalovat na brzdový stav pro testování kotoučových brzd.

Přínos pro zákazníka

Optimální funkční vlastnosti brzdových systémů